Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 12/2018 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 09 ianuarie 2018.

În vigoare de la 10 ianuarie 2018 până la 31 mai 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 100/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Rata de creștere a eficienței economice stabilită pentru a treia perioadă de reglementare este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se stabilesc venitul reglementat unitar și venitul total unitar aferente serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., conform anexei nr. 2.

Art. 3. -

Se stabilește venitul unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., conform anexei nr. 3.

Art. 4. -

(1) Se stabilesc tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale, conform anexei nr. 4.

(2) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică beneficiarilor serviciului de distribuție a gazelor naturale din localitățile pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deține licența de distribuție a gazelor naturale.

(3) Tarifele reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 5. -

(1) Se aprobă prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat, prevăzute în anexa nr. 5.

(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților casnici ale căror locuri de consum sunt amplasate în localitățile pentru care Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. deține licența de distribuție și de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.

(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 6. -

Operatorul licențiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestuia.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2016 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 25 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 9. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 8 ianuarie 2018.

Nr. 12.

ANEXA Nr. 1

Rata de creștere a eficienței economice

Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Rata de creștere a eficienței economice 4,72%

ANEXA Nr. 2

Venitul reglementat unitar și venitul total unitar, aferente anului 2017, pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale prestat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

Activitatea de distribuție a gazelor naturale
Cantitatea de energie distribuită în 2017 MWh 580.824
Venit reglementat unitar Lei/MWh 34,20
Venit total unitar Lei/MWh 33,59

ANEXA Nr. 3

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfășurată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată în 2017 MWh 196.396
Venit unitar Lei/MWh 0,49

ANEXA Nr. 4

Tarifele reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L.

Categoria de clienți Lei/MWh
1. Tarife de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 34,61
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 34,00
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 33,42
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 32,33
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh 31,32

ANEXA Nr. 5 Modificări (1)

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea PREMIER ENERGY - S.R.L. pentru clienții casnici

Categoria de clienți Lei/MWh
B. Clienți conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 144,23
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 143,62
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 143,04

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...