Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 2/2018 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 09 ianuarie 2018.

În vigoare de la 10 ianuarie 2018 până la 31 martie 2018, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 61/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 178 alin. (2) lit. a) și ale art. 179 alin. (2) lit. b), alin. (4) și (6) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 32 alin. (1) din Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (1) lit. a) și m) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Venitul unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A., este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

(1) Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) se aplică clienților din localitățile în care Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. deține licența de furnizare a gazelor naturale, care optează pentru un astfel de preț.

(3) Prețurile reglementate prevăzute la alin. (1) nu conțin acciza pentru gazul natural și T.V.A.

Art. 3. -

Operatorul licențiat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2017 privind aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizată de Societatea E.ON ENERGIE ROMANIA - S.A, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 31 martie 2017.

Art. 5. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2018.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Dumitru Chiriță

București, 8 ianuarie 2018.

Nr. 2.

ANEXA Nr. 1

Venitul unitar aferent anului 2017 pentru activitatea de furnizare reglementată a gazelor naturale desfășurată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A.

Activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim reglementat
Cantitatea de energie furnizată în 2017 MWh 12.585.389
Venit unitar Lei/MWh 6,86

ANEXA Nr. 2

Prețurile reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în regim reglementat realizată de Societatea E.ON GAZ FURNIZARE - S.A. pentru clienții casnici

Categoria de clienți Lei/MWh
A. Clienți conectați direct la sistemul de transport
A.1. Consum anual până la 1.162,78 MWh 100,72
B. Clienți conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 133,93
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 132,78
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 132,26
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 131,83

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...