Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 156/1970 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora
Număr celex: 31970L0156

Modificări (...), Referințe (3), Practică judiciară

În vigoare de la 23 februarie 1970

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 6 februarie 1970
de apropiere a legislațiilor statelor membre privind omologarea
de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora
(70/156/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

întrucât în fiecare stat membru autovehiculele destinate transportului de marfă sau de persoane trebuie să îndeplinească anumite cerințe tehnice obligatorii; întrucât asemenea cerințe diferă de la un stat membru la altul și în consecință îngreunează comerțul în cadrul Comunității Economice Europene;

întrucât asemenea obstacole în calea stabilirii și a funcționării eficiente a pieței comune pot fi reduse și chiar eliminate dacă toate statele membre adoptă aceleași cerințe, fie în completarea, fie în locul legilor existente;

întrucât este practica obișnuită a statelor membre de a verifica dacă vehiculele se încadrează în normele tehnice corespunzătoare înainte de a fi comercializate; întrucât această verificare se efectuează pe tipuri de vehicule;

întrucât cerințele tehnice armonizate aplicabile tuturor componentelor individuale și tuturor caracteristicilor individuale ale unui vehicul ar trebui specificate în directive individuale;

întrucât la nivelul Comunității este necesar să se introducă o nouă procedură comunitară de omologare de tip pentru fiecare tip de vehicul, pentru ca încadrarea în cerințele de mai sus să poată fi verificată și pentru ca fiecare stat membru să poată recunoaște verificările efectuate de către celelalte state membre;

întrucât procedura menționată trebuie să dea fiecărui stat membru posibilitatea de a evalua dacă un tip de vehicul a fost supus verificărilor prevăzute de către directivele individuale și consemnate într-un certificat de omologare de tip; întrucât procedura menționată trebuie să le dea producătorilor posibilitatea de a completa un certificat de conformitate pentru toate vehiculele care sunt în conformitate cu tipurile omologate; întrucât un vehicul însoțit de un asemenea certificat trebuie considerat de către toate statele membre ca fiind conform legislației lor; întrucât fiecare stat membru ar trebui să informeze celelalte state membre cu privire la constatările sale prin trimiterea unei copii a certificatului de omologare de tip, certificat întocmit pentru fiecare tip de vehicul care a fost omologat;

întrucât, ca o măsură provizorie, trebuie să fie posibilă acordarea omologării de tip pe baza cerințelor comunitare, pe măsură ce directivele individuale care se referă la diferitele componente și caracteristici ale autovehiculelor intră în vigoare, timp în care rămân aplicabile cerințele naționale cu privire la componentele și caracteristicile care nu sunt prevăzute de directivele menționate;

întrucât, fără a aduce atingere art. 169 și 170 din tratat, se recomandă ca în contextul cadrului de cooperare între autoritățile competente existente ale statelor membre să se redacteze dispoziții pentru a ajuta la rezolvarea disputelor de natură tehnică cu privire la conformitatea modelelor din fabricația de serie cu un anumit tip omologat;

întrucât un vehicul poate fi în conformitate cu un tip omologat, dar poate avea totuși anumite caracteristici care constituie pericole potențiale pentru siguranța rutieră; întrucât este recomandabil să se elaboreze o procedură adecvată pentru a preveni asemenea pericole;

întrucât progresul tehnic necesită adaptarea promptă a cerințelor tehnice, specificate în directivele individuale; întrucât, pentru a facilita punerea în aplicare a măsurilor necesare în acest scop, ar trebui prevăzută o procedură pentru stabilirea cooperării strânse între statele membre și Comisia din cadrul Comitetului de adaptare la progresul tehnic a directivelor privind eliminarea obstacolelor tehnice din comerțul din sectorul autovehiculelor;

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

___________

1 JO C 160, 18.12.1969, p. 7.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...