Consiliul Comunităților Europene

Directiva nr. 151/1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în sensul art. 58 al doilea paragraf din Tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (68/151/CEE)
Număr celex: 31968L0151

Modificări (...), Reviste (3), Doctrine (1)

În vigoare de la 14 martie 1968

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 54 alin. (3) lit. (g),

având în vedere Programul general de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire1, în special titlul VI,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât coordonarea prevăzută în art. 54 alin. (3) lit. (g) și în Programul general de eliminare a restricțiilor la libertatea de stabilire este urgentă, în special în ceea ce privește societățile pe acțiuni și societățile cu răspundere limitată, dat fiind că activitățile acestor societăți se extind frecvent dincolo de frontierele teritoriului național;

întrucât coordonarea dispozițiilor naționale privind publicitatea, valabilitatea angajamentelor acestor societăți și nulitatea acestora prezintă o importanță deosebită, în special pentru protejarea intereselor terților;

întrucât, în aceste domenii, trebuie adoptate simultan dispoziții comunitare privind societățile în cauză, deoarece singura garanție pe care o oferă terților este patrimoniul lor social;

întrucât publicitatea trebuie să permită terților cunoașterea actelor esențiale ale societății și alte informații privind societatea, în special identitatea persoanelor care au competența să angajeze societatea;

întrucât protecția terților trebuie asigurată prin dispoziții care să limiteze, pe cât posibil, cauzele de nulitate a angajamentelor asumate în numele societății;

întrucât, pentru a asigura securitatea juridică în raporturile dintre societate și terți, precum și în raporturile dintre asociați, este necesar să se limiteze cazurile de nulitate și efectul retroactiv al declarației de nulitate și să se stabilească un termen scurt în care terții pot ridica obiecții privind o astfel de declarație;

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: Reviste (1)

Articolul 1

Măsurile de coordonare prevăzute de prezenta directivă se aplică dispozițiilor legale, de reglementare și administrative ale statelor membre privind următoarele tipuri de societăți:

- în Germania,

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschrankter Haftung;

- în Belgia,

de naamloze vennootschap, la societe anonyme,
de commanditaire vennootschap op aandelen la societe en commandite par actions,
de personenvennootschap met beperkte la societe de personnes a responsabilite
aansprakelijkheid limitee;

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Pot fi de interes:

Reviste:
Câteva considerații cu privire la impactul aderării României la Uniunea Europeană asupra societății (comerciale) reglementate de Legea nr. 31/1990
;
se încarcă...