Guvernul României

Hotărârea nr. 958/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 09 ianuarie 2018.

În vigoare de la 09 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 și 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

a) la secțiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziția nr. 233;

b) la secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziții:

- la poziția 172, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova - Teren", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren intravilan, situat în Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2, în suprafață de 3.471 mp, vecini: N - proprietar Matei, proprietar Cristea, S - strada Dumbrăveni, E - proprietar Pasăre, proprietar Cristea, V - strada Ludwig van Beethoven, Carte funciară nr. 208818 Craiova, Nr. cadastral 208818";

- la poziția 231, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova - Clădire Școală+Atelier Școală", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire C1, situată în Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2, regim de înălțime S + P + Et. 1 + Et. 2 + Et. 3 + Et. 4 (parțial), suprafață construită desfășurată de 3.244 mp, dată în folosință în anul 2002, cu fundație de beton, construcție din cărămidă, acoperiș tip terasă de beton necirculabilă, Carte funciară nr. 208818 Craiova, Nr. cadastral 208818-C1";

- la poziția 232, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova - Internat + Policlinică + Centrală termică", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire C2, situată în Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2, regim de înălțime D + P + Et. 1 + Et. 2 (parțial) + Et. 3 (parțial) + Et. 4 (parțial), suprafață construită desfășurată de 3.690 mp, dată în folosință în anul 2000, cu fundație de beton, construcție din cărămidă, acoperiș tip terasă de beton necirculabilă, Carte funciară nr. 208818 Craiova, Nr. cadastral 208818-C2";

- la poziția 234, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Liceul Tehnologic Special Beethoven Craiova - Cantină", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire C3, situată în Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2, regim de înălțime P + 2 Et., suprafață construită desfășurată de 540 mp, dată în folosință în anul 2000, cu fundație de beton, construcție din cărămidă, acoperiș tip terasă de beton necirculabilă, Carte funciară nr. 208818 Craiova, Nr. cadastral 208818-C3";

c) la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția nr. 459 se introduce o poziție nouă, poziția nr. 460, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale, administrației publice
și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 958.

ANEXĂ

Completări la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Dolj

Secțiunea I - Bunuri imobile

Nr. crt. Codul de clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință Valoarea de inventar (Lei) Situația juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare
460 1.6.2. Atelier - Liceul Tehnologic Special "Beethoven" Craiova Municipiul Craiova, strada Ludwig van Beethoven nr. 2 Regim de înălțime: parter
Suprafață construită desfășurată de 31 mp Construcție din cărămidă, acoperită cu tablă Nr. cadastral 208818-C4
Carte funciară nr. 208818 Craiova
1983 13.500 Domeniul public al județului Dolj, conform Hotărârii nr. 250 din 28.09.2017 a Consiliului Județean Dolj
Carte funciară nr. 208818 Craiova

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...