Guvernul României

Hotărârea nr. 959/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14 din 08 ianuarie 2018.

În vigoare de la 08 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 14 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 4.413 lei.

(3) Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 1."

2. La articolul 3, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru anul 2018, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 355 lei.

(3) Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «Bunuri și servicii», pentru anul 2018, sunt prevăzute în anexa nr. 3."

3. Anexele nr. 1-4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 959.

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)

Costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ, pentru anul 2018

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învățământ Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei - Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
urban rural urban rural
1 Învățământ preșcolar cu program normal zi 2926 3200 2926 3200
2 Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal zi 5367 5367 5367 5367
3 Învățământ primar zi 3368 4012 3941 4695
4 Învățământ gimnazial zi 4413 5075 5045 5801
5 Învățământ liceal teoretic zi 4413 4413 4943 4943
6 Învățământ liceal teoretic seral 3271 3271 3664 3664
7 Învățământ liceal tehnologic și confesional zi 4564 4564 5112 5112
8 Învățământ liceal tehnologic seral 3557 3557 3984 3984
9 Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv zi 5826 5826 6526 6526
10 Învățământ liceal FR 1722 1722 1929 1929
11 Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dual zi 4833 4833 5317 5317

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)

Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar și coeficienții de corecție pentru învățământul în limbile minorităților naționale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

Nr. crt. Nivel/filieră/profil Forma de învățământ Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri - lei - Standarde de cost pe elev, pe medii și pe niveluri pentru învățământul în limbile minorităților - lei -
urban rural urban rural
1 Învățământ preșcolar cu program normal zi 0,663 0,725 0,000 0,000
2 Învățământ preșcolar cu program prelungit/săptămânal zi 1,216 1,216 0,000 0,000
3 Învățământ primar zi 0,763 0,909 0,170 0,170
4 Învățământ gimnazial zi 1,000 1,150 0,143 0,143
5 Învățământ liceal teoretic zi 1,000 1,000 0,120 0,120
6 Învățământ liceal teoretic seral 0,741 0,741 0,120 0,120
7 Învățământ liceal tehnologic și confesional zi 1,034 1,034 0,120 0,120
8 Învățământ liceal tehnologic seral 0,806 0,806 0,120 0,120
9 Învățământ liceal artistic (toate specializările, excepție specializarea muzică) și sportiv zi 1,320 1,320 0,120 0,120
10 Învățământ liceal FR 0,390 0,390 0,120 0,120
11 Învățământ profesional, inclusiv stagiile de pregătire practică/Învățământ dual zi 1,095 1,095 0,100 0,100

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)

Costurile standard per elev/preșcolar privind cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri și servicii", pentru anul 2018

Praguri numerice Tipuri de unități*) Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6
1-300 Grădiniță 381 385 392 403 415 426
Școală gimnazială 365 369 376 387 398 409
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual 414 419 427 439 452 464
301-800 Grădiniță 382 386 394 405 417 428
Școală gimnazială 367 371 378 389 400 411
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual 416 420 429 441 454 466

*) Pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional acreditat care au în componența lor mai multe tipuri de învățământ calculul finanțării de bază se va face prin ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preșcolar pentru fiecare nivel de învățământ.

Zone de temperatură:
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016)

Coeficienții de diferențiere pentru costurile standard per elev/preșcolar pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "Bunuri și servicii"

Praguri numerice Tipuri de unități Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru mediul urban/rural
ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 ZONA 4 ZONA 5 ZONA 6


1-300
Grădiniță 1,0710 1,0817 1,1031 1,1352 1,1674 1,1995
Școală gimnazială/Primară 1,0270 1,0373 1,0578 1,0886 1,1194 1,1502
Liceu/Colegiu/Școală profesională/Învățământ dual 1,1661 1,1778 1,2011 1,2361 1,2711 1,3061


301-800
Grădiniță 1,0760 1,0868 1,1083 1,1406 1,1728 1,2051
Școală gimnazială 1,0320 1,0423 1,0630 1,0939 1,1249 1,1559
Liceu/Colegiu/Școală
profesională/Învățământ dual
1,1711 1,1829 1,2063 1,2414 1,2765 1,3117
Zone de temperatură:
Zona 1 - Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman
Zona 2 - Arad, București, Brăila, Dâmbovița, Gorj, Galați, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Timiș
Zona 3 - Argeș, Bihor, Buzău, Iași, Prahova, Satu Mare, Vaslui
Zona 4 - Botoșani, Cluj, Mureș, Sălaj, Vrancea
Zona 5 - Alba, Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Neamț, Sibiu, Vâlcea
Zona 6 - Bistrița-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureș, Suceava

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...