Guvernul României

Hotărârea nr. 941/2017 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 12 din 05 ianuarie 2018.

În vigoare de la 05 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) și art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea a imobilului - construcție, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ- valorică, iar Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru
și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 20 decembrie 2017.

Nr. 941.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale imobilului care trece din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea

Nr. MFP Codul de clasificație Denumire Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Datele de identificare Anul dobândirii Situația juridică Situația juridică actuală Valoarea de inventar în lei
Descrierea tehnică Adresa Baza legală În administrare/ folosință/ cesiune Concesiune/ închiriat/ dat cu titlu gratuit Tipul bunului
Ministerul Finanțelor Publice va atribui un număr nou 8.29.08 Arhivă Statul român - domeniul privat, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară CUI 9051601 Statul român - domeniul public, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 Sc = Sd = 31 mp Su = 23,87 mp Regim înălțime: Parter Nr. CF 41738 Tulcea Nr. cadastral 41738-C2 Municipiul Tulcea, str. Decebal nr. 9, județul Tulcea 2008 Hotărârea Guvernului nr. 260/2008 În administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Tulcea CUI 9802830 construcție 46.545,98

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...