Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1506/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 5 unități administrativ-teritoriale din județul Botoșani

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 5 unități administrativ- teritoriale din județul Botoșani, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Darabani - sectoarele cadastrale nr. 39, 40, 41 și 87;

b) unitatea administrativ-teritorială Flămânzi - sectoarele cadastrale nr. 137, 138, 139, 148, 149 și 150;

c) unitatea administrativ-teritorială Leorda - sectoarele cadastrale nr. 14, 16, 17 și 18;

d) unitatea administrativ-teritorială Vlăsinești - sectoarele cadastrale nr. 8, 54 și 55;

e) unitatea administrativ-teritorială Vorona - sectoarele cadastrale nr. 4, 5, 6, 42, 52, 53, 72, 73, 77, 78, 112 și 119.

Art. 2. -

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-5*) la prezentul ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 23 noiembrie 2017.

Nr. 1.506.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...