Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - ANCPI

Ordinul nr. 1563/2017 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 10 unități administrativ-teritoriale din județul Hunedoara

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 08 ianuarie 2018.

În vigoare de la 08 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 10 unități administrativ- teritoriale din județul Hunedoara, după cum urmează:

a) unitatea administrativ-teritorială Baia de Criș - sectoarele cadastrale nr. 16, 17, 18, 38, 39, 43, 45, 47 și 53;

b) unitatea administrativ-teritorială Beriu - sectoarele cadastrale nr. 3, 13, 14, 16, 18, 19, 20 și 21;

c) unitatea administrativ-teritorială Cârjiți - sectoarele cadastrale nr. 44, 45, 47, 67, 74 și 76;

d) unitatea administrativ-teritorială General Berthelot - sectoarele cadastrale nr. 68, 70, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 94 și 95;

e) unitatea administrativ-teritorială Hărău - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 27, 83 și 85;

f) unitatea administrativ-teritorială Hațeg - sectoarele cadastrale nr. 22, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 64, 93, 98, 102, 103, 105, 110, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 137 și 140;

g) unitatea administrativ-teritorială Mărtinești - sectoarele cadastrale nr. 74, 94, 97, 110 și 111;

h) unitatea administrativ-teritorială Orăștie - sectoarele cadastrale nr. 2, 3, 5, 6, 8, 18, 19, 54, 57, 58 și 59;

i) unitatea administrativ-teritorială Romos - sectoarele cadastrale nr. 5, 8, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 63, 64, 65, 66, 67, 68 și 69;

j) unitatea administrativ-teritorială Vețel - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 34, 35, 36 și 38.

Art. 2. -

Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-10 la prezentul ordin.

Art. 3. -

Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București, 12 decembrie 2017.

Nr. 1.563.

ANEXA Nr. 1

ANEXA Nr. 2

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. 4

ANEXA Nr. 5

ANEXA Nr. 6

ANEXA Nr. 7

ANEXA Nr. 8

ANEXA Nr. 9

ANEXA Nr. 10

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...