Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ordinul nr. 975/2011 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a certificatelor de competență

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 decembrie 2011 până la 23 septembrie 2014, fiind abrogat prin Ordin 1252/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 12 lit. f) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. -

Anexa nr. 1 la Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.627/2006 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a certificatelor de competență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 10 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul III "Compartimentul mașini", la Regula III/1, punctul 2.3 va avea următorul cuprins:

"

2.3. a absolvit cu diplomă o formă de pregătire aprobată de minimum 30 de luni care include și pregătirea la bord și îndeplinește standardele de competență specificate în secțiunea AIII/1 a Codului STCW."

2. La capitolul III, la Regula III/2, punctul 2.2 va avea următorul cuprins:

"

2.2. a absolvit cu diplomă o formă de pregătire aprobată pentru atingerea nivelului minim de cunoștințe, a gradului de înțelegere și a deprinderilor practice necesare dobândirii competențelor specificate în secțiunea AIII/2 a Codului STCW."

Art. II. -

Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

București, 29 noiembrie 2011.

Nr. 975.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...