Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5645/2017 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 05 ianuarie 2018.

În vigoare de la 05 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 69 și art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.401/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.412/2009 privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcția minorități, Direcția generală învățământ universitar, Centrul Național de Evaluare și Examinare, Institutul de Științe ale Educației și unitățile aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației Naționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul educației naționale,
Kovacs Irina Elisabeta,
secretar de stat

București, 12 decembrie 2017.

Nr. 5.645.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de evaluare a calității proiectelor de manuale școlare pentru învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...