Guvernul României

Hotărârea nr. 952/2017 privind trecerea unor părți de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și transmiterea acestora în folosința gratuită a Asociației Române pentru Transparență, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 05 ianuarie 2018.

În vigoare de la 05 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 863 lit. e) și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă trecerea unor părți de imobil, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului.

Art. 2. -

Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a părților de imobil prevăzute la art. 1.

Art. 3. -

(1) Se aprobă transmiterea, pe o perioadă de 15 ani, a părților de imobil prevăzute la art. 1, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în folosința gratuită a Asociației Române pentru Transparență, persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, fără scop lucrativ, pentru funcționarea sediului acesteia.

(2) După expirarea perioadei de 15 ani sau în cazul în care nu se respectă destinația părților de imobil potrivit alin. (1), dreptul de folosință gratuită al Asociației Române pentru Transparență încetează în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Art. 4. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. -

Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 3 - Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", după numărul curent 72 se introduce un nou număr curent, numărul curent 73, cu următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa Teren - mp -
"73 Imobil parțial etaj 3 situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1, suprafață locativă: 338,75 mp 146,00"

2. La anexa nr. 4 - Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", numărul curent 86 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea imobilului și adresa Teren - mp -
"86 Imobil parțial și garaj situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1 1.583"

Art. 6. -

La anexa nr. 3 "Lista imobilelor din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» și a imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării" la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condițiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru reglementarea situației juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situații speciale, precum și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, aprobată cu completări prin Legea nr. 382/2013, cu modificările și completările ulterioare, numărul curent 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

Nr. crt. Poz. HG Denumirea imobilului și adresa Teren aferent rămas - mp -
"55 86 Imobil parțial și garaj situat în București, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1 1.583"

Art. 7. -

Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Roxana-Cezarina Bănică
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 28 decembrie 2017.

Nr. 952.

ANEXA Nr. 1

DATELE DE IDENTIFICARE
ale părților de imobil aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", care trec din domeniul privat al statului în domeniul public al statului

- lei -
Nr. MFP Denumirea Codul de
clasificație
Adresa părților de imobil
care trec în domeniul public
al statului
Persoana juridică care
administrează imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar
Va fi atribuit
ulterior.
Părți dintr-un imobil1 8.29.07 Municipiul București,
bd. G-ral Gheorghe
Magheru nr. 28-30,
etaj 3, sectorul 1
Regia Autonomă
"Administrația
Patrimoniului
Protocolului de Stat",
București, str. Moliere
nr. 6-8, sector 1
CUI 2351555
- LOT.52, suprafață utilă
10,22 mp, cote-părți comune
30/10.000, cotă teren indiviz.
4,41 mp; CF: 225767-C1-U55
- LOT.54, suprafață utilă 7,
83 mp, cote-părți comune
23/10.000, cotă teren indiviz.
3,37 mp; CF: 225767-C1-U57
- LOT.55, suprafață utilă
49,61 mp, cote-părți comune
144/10.000, cotă teren indiviz.
21,38 mp; CF: 225767-C1-U58
- LOT.56, suprafață utilă
34,72 mp, cote-părți comune
101/10.000, cotă teren indiviz.
14,96 mp; CF: 225767-C1-U59
- LOT.57, suprafață utilă
62,75 mp, cote-părți comune
182/10.000, cotă teren indiviz.
27,05 mp; CF: 225767-C1-U60
- LOT.58, suprafață utilă
46,36 mp, cote-părți comune
135/10.000, cotă teren indiviz.
19,98 mp; CF: 225767-C1-U61
- LOT.59, suprafață utilă
31,86 mp, cote-părți comune
93/10.000, cotă teren indiviz.
13,73 mp; CF: 225767-C1-U62
- LOT.60, suprafață utilă
95,4 mp, cote-părți comune
277/10.000, cotă teren indiviz.
41,12 mp; CF: 225767-C1-U63
Suprafață totală utilă: 338,75 mp
6.025,60 lei valoare imobil
11.088,77 lei valoare teren


4.616,48 lei valoare imobil
8.473,73 lei valoare teren


29.249,49 lei valoare imobil
53.759,15 lei valoare teren


20.470,52 lei valoare imobil
37.616,32 lei valoare teren


36.996,69 lei valoare imobil
68.016,14 lei valoare teren


27.333,33 lei valoare imobil
50.238,91 lei valoare teren


18.784,30 lei valoare imobil
34.523,54 lei valoare teren


56.246,76 lei valoare imobil
103.394,60 lei valoare teren

1 Etajul 3 al imobilului situat în bd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, a fost dezmembrat în mai multe loturi locative individuale.

ANEXA Nr. 2

DATELE DE IDENTIFICARE
ale părților de imobil aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", care se transmit în folosința gratuită a Asociației Române pentru Transparență

- lei -
Nr. MFP Denumirea Adresa părților de imobil
care trec în domeniul public
al statului
Persoana juridică care
administrează imobilul
Persoana juridică la care se
transmite
Caracteristicile tehnice ale părților de imobil Valoarea de inventar
Vor fi
atribuite
ulterior.
Părți dintr-un
imobil
Municipiul București,
bd. G-ral Gheorghe
Magheru nr. 28-30,
etaj 3, sectorul 1
Regia Autonomă
"Administrația
Patrimoniului
Protocolului de Stat",
municipiul București,
str. Moliere nr. 6-8,
sector 1
CUI 2351555
Asociația Română
pentru Transparență,
municipiul București,
bd. Nicolae Bălcescu
nr. 21, et. 2, sector 1,
CF 12486550
- LOT.52, suprafață utilă
10,22 mp, cote-părți comune
30/10.000, cotă teren indiviz.
4,41 mp; CF: 225767-C1-U55
- LOT.54, suprafață utilă
7,83 mp, cote-părți comune
23/10.000, cotă teren indiviz.
3,37 mp; CF: 225767-C1-U57
- LOT.55, suprafață utilă
49,61 mp, cote-părți comune
144/10.000, cotă teren indiviz.
21,38 mp; CF: 225767-C1-U58
- LOT.56, suprafață utilă
34,72 mp, cote-părți comune
101/10.000, cotă teren indiviz.
14,96 mp; CF: 225767-C1-U59
- LOT.57, suprafață utilă
62,75 mp, cote-părți comune
182/10.000, cotă teren indiviz.
27,05 mp; CF: 225767-C1-U60
- LOT.58, suprafață utilă
46,36 mp, cote-părți comune
135/10.000, cotă teren indiviz.
19,98 mp; CF: 225767-C1-U61
- LOT.59, suprafață utilă
31,86 mp, cote-părți comune
93/10.000, cotă teren indiviz.
13,73 mp; CF: 225767-C1-U62
- LOT.60, suprafață utilă
95,4 mp, cote-părți comune
277/10.000, cotă teren indiviz.
41,12 mp CF: 225767-C1-U63
Suprafață totală utilă: 338,75 mp
6.025,60 lei valoare imobil
11.088,77 lei valoare teren


4.616,48 lei valoare imobil
8.473,73 lei valoare teren


29.249,49 lei valoare imobil
53.759,15 lei valoare teren


20.470,52 lei valoare imobil
37.616,32 lei valoare teren


36.996,69 lei valoare imobil
68.016,14 lei valoare teren


27.333,33 lei valoare imobil
50.238,91 lei valoare teren


18.784,30 lei valoare imobil
34.523,54 lei valoare teren


56.246,76 lei valoare imobil
103.394,60 lei valoare teren

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...