Guvernul României

Hotărârea nr. 938/2017 pentru modificarea și completarea anexei nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buziaș" la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 04 ianuarie 2018.

În vigoare de la 04 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

La anexa nr. 4 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buziaș" la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 și 699 bis din 24 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea "Bunuri imobile" se modifică și se completează după cum urmează:

a) se modifică următoarele poziții:

- la poziția nr. 11: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Parc oraș Buziaș - teren intravilan pădure"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, parc", subcoloana 3.2 "Cf. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 401653, top 350", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "15562 mp"; coloana 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare teren = 14.901 lei"; coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 16: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Parc oraș Buziaș cu Colonada - teren intravilan și construcție Colonada parc oraș Buziaș"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, parc", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 401654, top 392/1", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "76056 mp"; coloana 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare totală = 5.583.927 lei, valoare teren = 5.253.329 lei, valoare construcție = 330.598 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 22: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins "Parc oraș Buziaș Lighet - teren intravilan - pădure"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins - "Buziaș, parc", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 401670, top 312/1", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins - "29075 mp"; coloana 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins - "Valoare teren = 27.840 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 30: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Parc oraș Buziaș - teren intravilan - pădure"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, parc", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 401652, top 346/1/1", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "122548 mp"; coloana 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare teren = 117.343 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 43: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Sala de sport Victoria - construcții administrative și social culturale și teren aferent"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, Str. Principală nr. 10H", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 400645, top 404/1/1a/1", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "18826 mp"; coloana 5 "Valoarea inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare totală = 1.464.862 lei, valoare teren= 1.300.347 lei, valoare construcție = 164.515 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 48: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada 22 Decembrie - drum și teren aferent"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, strada 22 Decembrie", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 405631", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "2.353 mp"; coloana 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare totală = 496.386 lei, valoare teren = 162.526 lei, valoare construcție = 333.860 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 49: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada 6 Martie - drum și teren aferent"; coloana nr. 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, strada 6 Martie", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 404038, CF 405626, top 406", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "2.769 mp"; coloana 5 "Valoare Inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare totală = 553.459 lei, valoare teren = 191.260 lei, valoare construcție = 362.199 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 53: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Avram Iancu - drum și teren aferent"; coloana 3 "Elemente de Identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, strada Avram Iancu", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 405224, CF 405624, CF 405032, TOP 391", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "26376 mp"; coloana 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare totală = 5.318.821 lei, valoare teren = 1.821.839 lei, valoare construcție = 3.496.982 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 54: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Bisericii - drum și teren aferent"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, Strada Bisericii", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 405627, top 463/1", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "3.041 mp"; coloana 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins "Valoare totală = 701.118 lei, valoare teren = 210.047 lei, valoare construcție = 491.071 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 61: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Florilor - drum și teren aferent"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, Strada Florilor", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. Top" va avea următorul cuprins: "CF 405033, top 362, CF 404892, top 361", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "14.694 mp"; coloana 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare totală = 1.951.199 lei, valoare teren = 1.014.942 lei, valoare construcție = 936.257 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10. 2017";

- la poziția nr. 83: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Strada Spitalului - drum și teren aferent"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, Strada Spitalului", subcoloana 3.2 "CF. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 405635, top 464/8, CF 405043", subcoloana 3.3 "MP" va avea următorul cuprins: "13.669 mp"; coloana nr. 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare totală = 1.874.880 lei, valoare teren = 944.143 lei, valoare construcție = 930.737 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

- la poziția nr. 89: coloana 2 "Denumirea bunului" va avea următorul cuprins: "Piața Victoriei - drum și teren aferent"; coloana 3 "Elemente de identificare", subcoloana 3.1 "Adresa" va avea următorul cuprins: "Buziaș, Piața Victoriei", subcoloana 3.2 "Cf. nr. , nr. top." va avea următorul cuprins: "CF 403538", subcoloana 3.3 "mp" va avea următorul cuprins: "4.277 mp"; coloana 5 "Valoare inventar" va avea următorul cuprins: "Valoare totală = 1.143.800 lei, valoare teren = 295.420 lei, valoare construcție = 848.380 lei" și coloana 6 "Situație juridică actuală" va avea următorul cuprins: "H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017";

b) după poziția nr. 149 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 150, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat

București, 20 decembrie 2017.

Nr. 938.

ANEXĂ

COMPLETĂRI
la inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Buziaș

Bunuri imobile

Nr. crt. COD Denumirea bunului Elemente de identificare Anul dobândirii și dării în folosință Valoare inventar Situație juridică actuală
Adresa CF nr. , nr. top. MP
0 1 2 3 4 5 6
3.1 3.2 3.3
150 DS Aleea Spitalului - drum și teren aferent Buziaș, Aleea Spitalului 404925/464/5 778 1912 Valoare totală = 57.058 lei Valoare teren = 53.738 lei Valoare construcție = 3.320 lei H.C.L. Buziaș nr. 96/26.10.2017

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...