Guvernul României

Hotărârea nr. 936/2017 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, precum și termenele de clasificare aferente

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 9 din 04 ianuarie 2018.

În vigoare de la 04 ianuarie 2018 până la 17 septembrie 2018, fiind înlocuit parțial prin Hotărâre 540/2018 și abrogat și înlocuit prin Hotărâre 726/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și ale art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă lista cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, precum și termenele de clasificare aferente, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 0609/2015 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sau de unitățile care funcționează în subordinea sau sub autoritatea acestuia și termenele de clasificare aferente, precum și Hotărârea Guvernului nr. S-1000/2013 pentru aprobarea listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Fondurilor Europene și termenele de menținere a acestora în nivelurile de secretizare, acte normative care nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru fonduri europene,
Marius Nica

București, 20 decembrie 2017.

Nr. 936.

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând categoriile de informații clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, precum și termene de clasificare aferente

A.

Nr. crt. Informațiile, datele și documente clasificate secrete de stat, nivel STRICT SECRET Termenul de clasificare
1. Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate1) 50 de ani
2. Informațiile provenind de la alte autorități sau instituții publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinația lor, care conțin informații secrete de stat de nivel strict secret În conformitate cu termenul stabilit de emitent
3. Informațiile elaborate, la solicitarea instituțiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale, referitoare la situații de urgență, de mobilizare și de conflict armat 50 de ani
4. Informațiile elaborate, la solicitarea instituțiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale, referitoare la domeniul prevenirii și combaterii terorismului 50 de ani
5. Informațiile elaborate, la solicitarea instituțiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale, referitoare la domeniul apărării și/sau siguranței naționale 50 de ani
6. Documentare, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale ministerului provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare În conformitate cu termenul stabilit de emitent
7. Informațiile clasificate la acest nivel de secretizare al altor state sau organizații internaționale, pentru care statul român și-a asumat obligația de protecție În conformitate cu termenul stabilit de emitent
8. Alte informații a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune grave securității naționale În conformitate cu termenul stabilit de emitent

1) Planul de pază și apărare a obiectivelor, sectoarelor și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate poate fi încadrat de către instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea ministerului și într-o clasă ori nivel de secretizare mai mic, potrivit celui mai înalt nivel de secretizare a informațiilor protejate, conform prevederilor art. 120 alin. (2) din Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

B.

Nr. crt. Informațiile, datele și documente clasificate secrete de stat, nivel SECRET Termenul de clasificare
1. Programul de prevenire și apărare a scurgerii de informații clasificate2) 30 de ani
2. Informațiile provenind de la alte autorități sau instituții publice, indiferent de suportul, forma, denumirea sau destinația lor, care conțin informații secrete de stat de nivel secret În conformitate cu termenul stabilit de emitent
3. Informațiile elaborate, la solicitarea instituțiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securității naționale, referitoare la situații de urgență, de mobilizare și de conflict armat 30 de ani
4. Informațiile elaborate, la solicitarea instituțiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securității naționale, referitoare la domeniul prevenirii și combaterii terorismului 30 de ani
5. Informațiile elaborate, la solicitarea instituțiilor abilitate, de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sau de instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea acestuia, conform cu domeniul de competență, a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securității naționale, referitoare la domeniul apărării și/sau siguranței naționale 30 de ani
6. Documentare, buletine informative, notificări și informări specifice domeniilor de activitate ale ministerului provenind de la autoritățile sau instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale, clasificate la acest nivel de secretizare În conformitate cu termenul stabilit de emitent
7. Informațiile clasificate la acest nivel de secretizare al altor state sau organizații internaționale, pentru care statul român și-a asumat obligația de protecție În conformitate cu termenul stabilit de emitent
8. Alte informații a căror divulgare neautorizată sau compromitere este de natură să producă daune securității naționale În conformitate cu termenul stabilit de emitent

2) Programul de prevenire a scurgerii de informații clasificate poate fi încadrat de către instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea ministerului și într-o clasă ori nivel de secretizare mai mic, în funcție de nivelul maxim de clasificare a informațiilor pe care le cuprinde după completare, conform anexei nr. 10 la Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...