Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL V Transparență. Obligații de raportare -
← Art 52
CAPITOLUL V Transparență. Obligații de raportare -
Art 54 →

Art. 53. - Modificări (1), Practică judiciară (1), Reviste (1)

(1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor întreprinderii publice de un membru al consiliului de administrație, de un director sau, după caz, de un membru al directoratului cu:

a) soțul, ascendenții sau descendenții săi, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii săi până la gradul IV inclusiv;

b) administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată;

c) soțul persoanelor prevăzute la lit. b), cu ascendenții sau descendenții acestora, cu rudele în linie colaterală sau cu afinii până la gradul IV inclusiv ai acestora.

(2) Acțiunea în anulare poate fi introdusă de orice acționar sau de persoana desemnată de adunarea generală a acționarilor în termen de 6 luni de la data la care a cunoscut faptul încheierii tranzacției, dar nu mai mult de 6 luni de la data informării adunării generale asupra tranzacției, potrivit art. 52 alin. (1) și (2).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...