Parlamentul României

Legea nr. 262/2011 pentru ratificarea Acordului dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Se ratifică Acordul dintre România și Agenția Spațială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente, semnat la București la 20 ianuarie 2011, denumit în continuare Acord.

Art. 2. -

România aderă la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene (Convenția ESA), semnată la Paris la 30 mai 1975.

Art. 3. -

România aderă la Acordul între statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002.

Art. 4. -

Agenția Spațială Română (ROSA) este autoritatea desemnată să reprezinte România în aplicarea Acordului.

Art. 5. -

(1) Începând cu anul 2011, contribuția financiară a României se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, în limita prevederilor bugetare aprobate.

(2) La nivelul anului 2011, contribuția financiară a României în calitate de stat membru este de 5,7 milioane euro, reprezentând participarea entităților din România la programele obligatorii ale ESA, la care se adaugă plata specială de aderare în valoare de 3,6 milioane euro (conform art. 3 din Acord) - echivalentul în lei la cursul Băncii Naționale a României din data efectuării plății. Plata contribuției obligatorii începând cu anul 2012 se efectuează anual, valoarea fiind ajustată în conformitate cu metodologia aplicată statelor membre, prevăzută la art. XIII pct. 1 din Convenția ESA.

(3) Contribuția financiară pentru programele opționale ale ESA, calculată conform art. XIII pct. 2 din Convenția ESA, va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. -

(1) În vederea creșterii competitivității entităților de cercetare, industriale și academice pentru participarea la activitățile ESA, inclusiv activitățile de precalificare și adaptare la cerințele ESA, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică va iniția și finanța pentru perioada 2011-2019 un Program de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI).

(2) Managementul Programului de CDI menționat la alin. (1) va fi asigurat de ROSA pe bază de contract de finanțare multianual, încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, în condițiile legii.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
IOAN CHELARU

București, 7 decembrie 2011.

Nr. 262.

ACORD
între România și Agenția Spațială Europeană privind aderarea României la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și termenii și condițiile aferente

CONVENȚIE
pentru înființarea unei Agenții Spațiale Europene

ACORD
între statele părți la Convenția pentru înființarea Agenției Spațiale Europene și Agenția Spațială Europeană privind protecția și schimbul de informații clasificate

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...