Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 5617/2011 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița Goldilocks din municipiul Miercurea-Ciuc

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,

ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 27 iulie 2011 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada 1 martie-25 iulie 2011,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare.

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Goldilocks", cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szek nr. 112, județul Harghita, pentru nivelul de învățământ "preșcolar", limba de predare "maghiară", program "normal/prelungit".

Art. 2. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Goldilocks" din municipiul Miercurea-Ciuc, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ, și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2011-2012.

Art. 3. -

(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Goldilocks" din municipiul Miercurea-Ciuc dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului.

(2) În cazul desființării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Goldilocks" din municipiul Miercurea-Ciuc revine fondatorilor.

Art. 4. -

Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița "Goldilocks" din municipiul Miercurea-Ciuc.

Art. 5. -

Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Goldilocks" din municipiul Miercurea-Ciuc este monitorizată și controlată periodic de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Harghita, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. -

Societatea Comercială "Goldilocks" - S.R.L. din municipiul Miercurea-Ciuc, unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița "Goldilocks" din municipiul Miercurea-Ciuc, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Harghita vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Daniel Petru Funeriu

București, 10 octombrie 2011.

Nr. 5.617.

;
se încarcă...