Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Decizia nr. 850/2011 privind aprobarea retragerii autorizației de funcționare a Societății Comerciale CARDIF ASIGURĂRI - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor privind autorizarea asigurătorilor puse în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 noiembrie 2011, prin care s-a aprobat retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale CARDIF ASIGURĂRI - S.A.,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă retragerea autorizației de funcționare a Societății Comerciale CARDIF ASIGURĂRI - S.A., ca urmare a dizolvării societății, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 4 octombrie 2011.

Art. 2. -

Societatea Comercială CARDIF ASIGURĂRI - S.A. are obligația să transmită înregistrarea modificărilor/radierea societății de la oficiul registrului comerțului, copia certificatului de înscriere de mențiuni și copia rezoluției persoanei desemnate/directorului prin care s-a dispus înregistrarea.

Art. 3. -

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Constantin Buzoianu

București, 28 noiembrie 2011.

Nr. 850.

;
se încarcă...