Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021 | Lege 3/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1/04 -
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018-2021

- mii lei -
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
0001 04 VENITURI - TOTAL 2.163.368 2.413.249 2.688.215 2.911.213
0002 04 I. VENITURI CURENTE 2.105.605 2.336.524 2.611.490 2.911.213
2000 04 B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 2.094.905 2.325.624 2.600.290 2.899.813
2004 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 2.006.323 2.325.624 2.600.290 2.899.813
02 Contribuții de asigurări pentru șomajdatorate de angajatori 88.581
06 Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 28.337
10 Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru șomaj 1.079.660 1.328.928 1.485.880 1.657.036
11 Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale 809.745 996.696 1.114.410 1.242.777
2104 CONTRIBUȚIILE ASIGURATILOR 88.582
02 Contribuții de asigurări pentru șomajdatorate de asigurați 88.582
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 10.700 10.900 11.200 11.400
3000 04 C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI 1.143 1.231 1.320 1.346
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 1.143 1.231 1.320 1.346
03 Alte venituri din dobânzi 1.143 1.231 1.320 1.346
3600 04 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 9.557 9.669 9.880 10.054
3604 DIVERSE VENITURI 9.557 9.669 9.880 10.054
50 Alte venituri 9.557 9.669 9.880 10.054
4804 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 57.763 76.725 76.725
01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 57.763 76.725 76.725
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru șomaj 1.325.286 1.416.553 1.573.805 1.668.436
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale 838.082 996.696 1.114.410 1.242.777
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 282
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 282
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 282
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 1.030.449 1.059.432 1.067.462 985.473
II. Credite bugetare 1.030.449 1.059.432 1.067.462 985.473
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.025.449 1.053.232 1.061.262 979.273
II. Credite bugetare 1.025.449 1.053.232 1.061.262 979.273
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 118.149 119.855 125.848 132.141
II. Credite bugetare 118.149 119.855 125.848 132.141
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 38.017 38.885 40.871 40.897
II. Credite bugetare 38.017 38.885 40.871 40.897
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.569 4.583 4.598 4.614
II. Credite bugetare 4.569 4.583 4.598 4.614
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 118.566 118.567 115.483 115.483
II. Credite bugetare 118.566 118.567 115.483 115.483
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 652.369 654.694 657.814 662.404
II. Credite bugetare 652.369 654.694 657.814 662.404
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 70.282 93.000 93.000 86
II. Credite bugetare 70.282 93.000 93.000 86
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 23.347 23.348 23.348 23.348
II. Credite bugetare 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473
II. Credite bugetare 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.025.167 1.053.232 1.061.262 979.273
II. Credite bugetare 1.025.167 1.053.232 1.061.262 979.273
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 118.149 119.855 125.848 132.141
II. Credite bugetare 118.149 119.855 125.848 132.141
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 38.017 38.885 40.871 40.897
II. Credite bugetare 38.017 38.885 40.871 40.897
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.569 4.583 4.598 4.614
II. Credite bugetare 4.569 4.583 4.598 4.614
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 118.566 118.567 115.483 115.483
II. Credite bugetare 118.566 118.567 115.483 115.483
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 652.369 654.694 657.814 662.404
II. Credite bugetare 652.369 654.694 657.814 662.404
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 70.000 93.000 93.000 86
II. Credite bugetare 70.000 93.000 93.000 86
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 23.347 23.348 23.348 23.348
II. Credite bugetare 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 728.081 705.906 692.336 698.629
II. Credite bugetare 728.081 705.906 692.336 698.629
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 723.081 699.706 686.136 692.429
II. Credite bugetare 723.081 699.706 686.136 692.429
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 118.149 119.855 125.848 132.141
II. Credite bugetare 118.149 119.855 125.848 132.141
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 37.071 37.985 39.946 39.946
II. Credite bugetare 37.071 37.985 39.946 39.946
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.050 4.050 4.050 4.050
II. Credite bugetare 4.050 4.050 4.050 4.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 117.447 113.602 110.518 110.518
II. Credite bugetare 117.447 113.602 110.518 110.518
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 422.917 400.666 382.226 382.226
II. Credite bugetare 422.917 400.666 382.226 382.226
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 23.347 23.348 23.348 23.348
II. Credite bugetare 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900
II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900
II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.068 1.119 1.173 1.229
II. Credite bugetare 1.068 1.119 1.173 1.229
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 323 323 323 323
II. Credite bugetare 323 323 323 323
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 22.347 22.348 22.348 22.348
II. Credite bugetare 22.347 22.348 22.348 22.348
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 35.735 36.597 37.471 37.512
II. Credite bugetare 35.735 36.597 37.471 37.512
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 35.680 35.897 36.771 36.812
II. Credite bugetare 35.680 35.897 36.771 36.812
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 780 817 856 897
II. Credite bugetare 780 817 856 897
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 7.050 7.130 7.865 7.865
II. Credite bugetare 7.050 7.130 7.865 7.865
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.050 4.050 4.050 4.050
II. Credite bugetare 4.050 4.050 4.050 4.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 22.000 22.000 22.000 22.000
II. Credite bugetare 22.000 22.000 22.000 22.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.800 1.900 2.000 2.000
II. Credite bugetare 1.800 1.900 2.000 2.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 55 700 700 700
II. Credite bugetare 55 700 700 700
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 55 700 700 700
II. Credite bugetare 55 700 700 700
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 668.608 645.519 631.021 637.217
II. Credite bugetare 668.608 645.519 631.021 637.217
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 663.663 640.019 625.521 631.717
II. Credite bugetare 663.663 640.019 625.521 631.717
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 116.301 117.919 123.819 130.015
II. Credite bugetare 116.301 117.919 123.819 130.015
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.698 30.532 31.758 31.758
II. Credite bugetare 29.698 30.532 31.758 31.758
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 95.447 91.602 88.518 88.518
II. Credite bugetare 95.447 91.602 88.518 88.518
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 421.117 398.766 380.226 380.226
II. Credite bugetare 421.117 398.766 380.226 380.226
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.945 5.500 5.500 5.500
II. Credite bugetare 4.945 5.500 5.500 5.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.945 5.500 5.500 5.500
II. Credite bugetare 4.945 5.500 5.500 5.500
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 302.086 353.526 375.126 286.844
II. Credite bugetare 302.086 353.526 375.126 286.844
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 302.086 353.526 375.126 286.844
II. Credite bugetare 302.086 353.526 375.126 286.844
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 302.086 353.526 375.126 286.844
II. Credite bugetare 302.086 353.526 375.126 286.844
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 946 900 925 951
II. Credite bugetare 946 900 925 951
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 519 533 548 564
II. Credite bugetare 519 533 548 564
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.119 4.965 4.965 4.965
II. Credite bugetare 1.119 4.965 4.965 4.965
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 229.452 254.028 275.588 280.178
II. Credite bugetare 229.452 254.028 275.588 280.178
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 70.000 93.000 93.000 86
II. Credite bugetare 70.000 93.000 93.000 86
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
I. Credite de angajament 1.006.429 1.035.642 1.043.618 961.573
II. Credite bugetare 1.006.429 1.035.642 1.043.618 961.573
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900
II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900
9904 EXCEDENT/DEFICIT 1.133.201 1.353.817 1.620.753 1.925.740
9904 10 Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj 318.857 380.911 530.187 706.863
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale 814.344 972.906 1.090.566 1.218.877
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 282
II. Credite bugetare 282
Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 3/2018:
Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicii Agricole Comune și di Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate partial din venituri proprii pe anii 2018 2021
;
se încarcă...