Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021 | Lege 3/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 1/03 -
Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018-2021

- mii lei -
Ca Pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
0001 03 VENITURI - TOTAL 62.907.854 71.735.846 77.312.425 81.681.267
0002 03 I. VENITURI CURENTE 55.498.031 63.378.422 70.410.285 77.995.475
2000 03 B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI 55.395.466 63.273.498 70.303.053 77.886.098
2003 CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR 3.053.612 597.246 633.400 676.189
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori 2.745.464 262.526 259.442 259.442
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori 38.233 2.488 2.488 2.488
09 Venituri din contribuția asiguratorie pentru muncă pentru accidente de muncă și boli profesionale 269.915 332.232 371.470 414.259
2103 CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR 52.341.854 62.676.252 69.669.653 77.209.909
01 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați 59.113.659 70.371.592 78.300.783 86.846.561
04 Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare 294.700 299.623 301.441 301.441
07 Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade) -7.315.105 -8.243.563 -9.181.171 -10.186.693
10 Contribuții ale persoanelor care realizează venituri de natura profesională, altele decât cele de natura salarială, plătite de angajatori 8.134 8.134 8.134 8.134
12 Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică 183.654 183.654 183.654 183.654
13 Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuala 43.757 43.757 43.757 43.757
14 Contribuția individuala de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/conventiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent 13.055 13.055 13.055 13.055
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 102.565 104.924 107.232 109.377
3000 03 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 7.931 8.383 8.861 9.304
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 7.931 8.383 8.861 9.304
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale 7.931 8.383 8.861 9.304
3300 03 C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII 94.634 96.541 98.371 100.073
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI 76.138 77.886 79.598 81.189
08 Venituri din prestări de servicii 156 168 181 194
11 Contribuția pentru bilete de tratament și odihna 75.475 77.211 78.910 80.488
50 Alte venituri din prestări de servicii și alte activități 507 507 507 507
3603 DIVERSE VENITURI 18.496 18.655 18.773 18.884
01 Venituri din aplicarea prescripției extinctive 12.592 12.631 12.671 12.724
50 Alte venituri 5.904 6.024 6.102 6.160
4100 03 IV.SUBVENȚII 7.408.802 8.357.424 6.902.140 3.685.792
4200 03 SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 7.408.802 8.357.424 6.902.140 3.685.792
4203 SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 7.408.802 8.357.424 6.902.140 3.685.792
24 Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat 7.408.802 8.357.424 6.902.140 3.685.792
4803 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI
ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
1.021
01 Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.021
4903 01 Venituri sistem public de pensii 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
4903 02 Venituri sistem accidente de muncă și boli profesionale 316.079 343.103 382.819 426.051
08 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI 1.021
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 1.021
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) 1.021
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.706.209 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.706.209 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 3.183
II. Credite bugetare 3.183
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
II. Credite bugetare 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.580.280 71.380.243 76.923.606 81.249.216
II. Credite bugetare 62.580.280 71.380.243 76.923.606 81.249.216
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 229.717 219.718 231.138 243.128
II. Credite bugetare 229.717 219.718 231.138 243.128
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 437.385 541.126 579.194 609.149
II. Credite bugetare 437.385 541.126 579.194 609.149
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.300 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 5.300 5.300 5.300 5.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852
II. Credite bugetare 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 250 600 600 600
II. Credite bugetare 250 600 600 600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000
II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000
II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 125.008 150.309 168.791 168.791
II. Credite bugetare 125.008 150.309 168.791 168.791
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 124.908 150.209 168.691 168.691
II. Credite bugetare 124.908 150.209 168.691 168.691
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 8.791 8.664 8.664 8.664
II. Credite bugetare 8.791 8.664 8.664 8.664
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.995 2.157 2.279 2.279
II. Credite bugetare 1.995 2.157 2.279 2.279
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 113.997 139.283 157.643 157.643
II. Credite bugetare 113.997 139.283 157.643 157.643
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
9903 EXCEDENT/DEFICIT 191.071 192.794 214.028 257.260
9903 10 Excedent/Deficit sistem public de pensii
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale 191.071 192.794 214.028 257.260
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 1.021
II. Credite bugetare 1.021
Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 3/2018:
Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicii Agricole Comune și di Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
;
se încarcă...