SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare | Lege 3/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4/04 -
SINTEZA
proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare

- mii lei -
Cod Denumirea program/ instrument/facilitate Valoarea totală Realizări până în anul 2015 Realizări 2016 Execuție preliminată 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Anii următori
5000 TOTAL GENERAL
I. Credite de angajament 277.137 15.336 23 5.410 70.282 93.000 93.000 86 0
II. Credite bugetare 277.137 15.336 23 5.410 70.282 93.000 93.000 86 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.370 1.292 0 78 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.370 1.292 0 78 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
6139 Dezvoltarea abilităților profesionale pentru reintegrarea șomerilor în viata activa în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest
I. Credite de angajament 664 586 0 78 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 664 586 0 78 0 0 0 0 0
65045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane
I. Credite de angajament 706 706 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 706 706 0 0 0 0 0 0 0
65045602
6504560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 111 111 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 111 111 0 0 0 0 0 0 0
65045602
6504560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.180 1.180 0 0 0 0 0 0 0
65045602
6504560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 79 1 0 78 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 79 1 0 78 0 0 0 0 0
65045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
65045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
8212 Fluxuri moderne în SPO
I. Credite de angajament 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.400 0 0 1.400 0 0 0 0 0
65045802
6504580201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 300 0 0 300 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 300 0 0 300 0 0 0 0 0
65045802
6504580202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0 0
65045802
6504580203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 100 0 0 100 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 100 0 0 100 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 16.444 14.044 0 2.400 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 16.444 14.044 0 2.400 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
3867 SEROP - Servicii de ocupare Performante - elaborarea, implementarea și evaluarea strategiei de aliniere a calității
I. Credite de angajament 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.064 4.938 0 126 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
6156 SMISPO - îmbunătățirea sistemului managerial și informational al SPO
I. Credite de angajament 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 7.030 4.774 0 2.256 0 0 0 0 0
80045602 Programe din Fondul Social European (FSE)
6578 Sustenabilitate în mediul rural prin investiția în resurse umane
I. Credite de angajament 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 4.350 4.332 0 18 0 0 0 0 0
80045602
8004560201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 5.152 5.152 0 0 0 0 0 0 0
80045602
8004560202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 8.476 8.476 0 0 0 0 0 0 0
80045602
8004560203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 2.816 416 0 2.400 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 2.816 416 0 2.400 0 0 0 0 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
I. Credite de angajament 256.610 0 0 1.105 69.419 93.000 93.000 86 0
II. Credite bugetare 256.610 0 0 1.105 69.419 93.000 93.000 86 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12041 INTESPO - înregistrarea Tinerilor în Evidentele Serviciului Public de Ocupare
I. Credite de angajament 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0
II. Credite bugetare 253.208 0 0 1.056 68.240 91.438 92.388 86 0
80045802 Programe din Fondul Social European (FSE)
12042 Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA
I. Credite de angajament 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0
II. Credite bugetare 3.402 0 0 49 1.179 1.562 612 0 0
80045802
8004580201 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 39.923 0 0 286 10.656 14.484 14.484 13 0
II. Credite bugetare 39.923 0 0 286 10.656 14.484 14.484 13 0
80045802
8004580202 Finanțarea externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 215.687 0 0 819 57.763 78.516 78.516 73 0
II. Credite bugetare 215.687 0 0 819 57.763 78.516 78.516 73 0
80045802
8004580203 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0
II. Credite bugetare 1.000 0 0 0 1.000 0 0 0 0
80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0
II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0
80045815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
I. Credite de angajament 590 0 9 0 581 0 0 0 0
II. Credite bugetare 590 0 9 0 581 0 0 0 0
80045815
8004581501 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 197 0 9 0 188 0 0 0 0
II. Credite bugetare 197 0 9 0 188 0 0 0 0
80045815
8004581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0
II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0
80045815
8004581503 Cheltuieli neeligibile
I. Credite de angajament 111 0 0 0 111 0 0 0 0
II. Credite bugetare 111 0 0 0 111 0 0 0 0
80045816 Alte facilități și instrumente postaderare
I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0
80045816 Alte facilități și instrumente postaderare
12061 YOUR FIRST EURES JOB
I. Credite de angajament 84 0 14 70 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 84 0 14 70 0 0 0 0 0
80045816
8004581601 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 9 0 1 8 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 9 0 1 8 0 0 0 0 0
80045816
8004581602 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 75 0 13 62 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 75 0 13 62 0 0 0 0 0
80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0
II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0
80085815 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
12062 Interoperabilitatea Europeană pentru Instituțiile de Asigurări Sociale din România (ESSIR)
I. Credite de angajament 639 0 0 357 282 0 0 0 0
II. Credite bugetare 639 0 0 357 282 0 0 0 0
80085815
8008581501 Finanțarea națională
I. Credite de angajament 357 0 0 357 0 0 0 0 0
II. Credite bugetare 357 0 0 357 0 0 0 0 0
80085815
8008581502 Finanțare externă nerambursabilă
I. Credite de angajament 282 0 0 0 282 0 0 0 0
II. Credite bugetare 282 0 0 0 282 0 0 0 0

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 3/2018:
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicii Agricole Comune și di Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate partial din venituri proprii pe anii 2018 2021
;
se încarcă...