SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR | Lege 3/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5/03 -
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

- mii lei -
Cod ordonator Prog. Denumire Realizări până 2016 Execuție preliminată 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 TOTAL
01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
Buget asigurări sociale de stat
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
Fonduri externe nerambursabile
I. Credite de angajament 1.021 1.021
II. Credite bugetare 1.021 1.021
1851 PROGRAM
1851 Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
1851 TOTAL PROGRAM
1851 I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
1851 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
1851 Buget asigurări sociale de stat
1851 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
1851 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
1851 Fonduri externe nerambursabile
1851 I. Credite de angajament 1.021 1.021
1851 II. Credite bugetare 1.021 1.021

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 3/2018:
Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicii Agricole Comune și di Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate partial din venituri proprii pe anii 2018 2021
;
se încarcă...