PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE | Lege 3/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 6/03 -
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE

- mii lei -
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA
TOTAL Cheltuieli efectuate până la 31.12.2016 Cheltuieli preliminate 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Estimări anii ulteriori
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
II 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.988 343 500 920 1.075 575 575
II 3.988 343 500 920 1.075 575 575
5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
C - Alte cheltuieli de investiții
5000 TOTAL GENERAL I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
II 50.905 7.160 7.350 11.595 12.600 6.100 6.100
50037101 Active fixe I 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
II 39.105 4.011 4.699 8.595 11.600 5.100 5.100
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
II 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.988 343 500 920 1.075 575 575
II 3.988 343 500 920 1.075 575 575
5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
50037101 Active fixe I 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
II 35.307 2.413 4.299 8.295 11.100 4.600 4.600
5003710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
II 31.319 2.070 3.799 7.375 10.025 4.025 4.025
5003710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.988 343 500 920 1.075 575 575
II 3.988 343 500 920 1.075 575 575
e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
5000 TOTAL GENERAL I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
50037101 Active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
5003710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale,precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), astfel cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
500371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
50037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.688 343 500 845 1.000 500 500
II 3.688 343 500 845 1.000 500 500
6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 222 22 100 25 25 25 25
II 222 22 100 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 300 75 75 75 75
II 300 75 75 75 75
C - Alte cheltuieli de investiții
6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
II 50.383 7.138 7.250 11.495 12.500 6.000 6.000
68037101 Active fixe I 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
II 38.583 3.989 4.599 8.495 11.500 5.000 5.000
6803710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
II 31.097 2.048 3.699 7.350 10.000 4.000 4.000
6803710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 3.688 343 500 845 1.000 500 500
II 3.688 343 500 845 1.000 500 500
6803710130 Alte active fixe I 3.798 1.598 400 300 500 500 500
II 3.798 1.598 400 300 500 500 500
68037103 Reparații capitale aferente activelor fixe I 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
II 11.800 3.149 2.651 3.000 1.000 1.000 1.000
6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA ȘI BOLI PROFESIONALE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 522 22 100 100 100 100 100
II 522 22 100 100 100 100 100
6903710102 Mașini, echipamente și mijloace de transport I 222 22 100 25 25 25 25
II 222 22 100 25 25 25 25
6903710103 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale I 300 75 75 75 75
II 300 75 75 75 75

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 3/2018:
Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicii Agricole Comune și di Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate partial din venituri proprii pe anii 2018 2021
;
se încarcă...