Fișa Programului | Lege 3/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5/03/01 -
Fișa Programului

- mii lei -
Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizări până 2016 Execuție preliminată 2017 Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021 Total
01 13574005 Ministerul Muncii și Justiției Sociale
1851 PROGRAM:
Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale
PRIORITATEA: 1
PARTENERI:
DESCRIERE:
Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii (primul pilon) prin extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relaționarea directa a drepturilor de pensie cu nivelul cotribuțiilor plătite, mărirea progresiva a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie conform programului de guvernare; Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privata ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public
Data începerii:
Data închiderii:
FINANȚARE:
TOTAL - eligibil:
I. Credite de angajament 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
1851 II. Credite bugetare 62.717.804 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.783.260
Indicatori de finanțare
Buget asigurări sociale de stat
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
5003 I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
5003 II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007 292.782.239
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6803 I. Credite de angajament 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340
6803 II. Credite bugetare 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216 292.169.340
680310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
680310 I. Credite de angajament 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701
680310 II. Credite bugetare 229.717 219.718 231.138 243.128 923.701
680320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
680320 I. Credite de angajament 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854
680320 II. Credite bugetare 437.385 541.126 579.194 609.149 2.166.854
1851 680330 TITLUL III DOBÂNZI
680330 I. Credite de angajament 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200
680330 II. Credite bugetare 5.300 5.300 5.300 5.300 21.200
680355 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
680355 I. Credite de angajament 187 187 187 187 748
680355 II. Credite bugetare 187 187 187 187 748
680357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
680357 I. Credite de angajament 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630
680357 II. Credite bugetare 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852 289.016.630
680358 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680358 I. Credite de angajament 2.162 2.162
680358 II. Credite bugetare 2.162 2.162
680359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
680359 I. Credite de angajament 250 600 600 600 2.050
1851 680359 II. Credite bugetare 250 600 600 600 2.050
680371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
680371 I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995
680371 II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000 35.995
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
6903 I. Credite de angajament 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899
6903 II. Credite bugetare 125.008 150.309 168.791 168.791 612.899
690310 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
690310 I. Credite de angajament 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783
690310 II. Credite bugetare 8.791 8.664 8.664 8.664 34.783
690320 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
690320 I. Credite de angajament 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710
690320 II. Credite bugetare 1.995 2.157 2.279 2.279 8.710
690330 TITLUL III DOBÂNZI
690330 I. Credite de angajament 5 5 5 5 20
1851 690330 II. Credite bugetare 5 5 5 5 20
690351 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
690351 I. Credite de angajament 70 70
690351 II. Credite bugetare 70 70
690357 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
690357 I. Credite de angajament 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566
690357 II. Credite bugetare 113.997 139.283 157.643 157.643 568.566
690359 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
690359 I. Credite de angajament 50 100 100 100 350
690359 II. Credite bugetare 50 100 100 100 350
690371 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
690371 I. Credite de angajament 100 100 100 100 400
690371 II. Credite bugetare 100 100 100 100 400
Fonduri externe nerambursabile
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
1851 5008 I. Credite de angajament 1.021 1.021
5008 II. Credite bugetare 1.021 1.021
6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
6808 I. Credite de angajament 1.021 1.021
6808 II. Credite bugetare 1.021 1.021
680858 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
680858 I. Credite de angajament 1.021 1.021
680858 II. Credite bugetare 1.021 1.021
Rata de finanțare din:
Fonduri eligibile:
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
REZULTATE AȘTEPTATE:
Reducerea marginalizării sociale a categoriilor de populație cărora li se adresează programul; Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear pentru recuperarea capacității fizice și intelectuale;
1851 Indicatori de fundamentare
EFICIENȚĂ
5840 Valoarea punctului de pensie stabilit prin programul de guvernare
1.000 1.100 1.265 1.400 1.775
5841 Indicele anual de modificare a contribuțiilor la fondurile administrate privat
5,1 3,75 3,75 3,75 3,75
REZULTAT
5842 raport intre valoarea punctului de pensie și câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea BASS
0,31 0,35 0,35 0,35
5843 indicele anual de creștere a numărului de participant! la fondurile de pensii administrate privat
4,3 4,5 5 5 5
COMENTARII:

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 3/2018:
Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicii Agricole Comune și di Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate partial din venituri proprii pe anii 2018 2021
;
se încarcă...