Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat) | Lege 3/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2/03 -
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
(sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 226.176
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 211.177
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 7.630
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 513
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 205
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 265
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 6.386
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 4.988
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 4.988
03 Contribuții
II. Credite bugetare 7.344
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 2.139
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 73
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 740
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 28
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 150
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 4.214
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 35.961
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 3.967
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 129
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 6.150
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 724
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 670
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 307
07 Transport
II. Credite bugetare 14
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 6.680
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 300
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 17.020
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 510
03 Hrană
II. Credite bugetare 170
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 170
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 520
01 Medicamente
II. Credite bugetare 70
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 100
03 Reactivi
II. Credite bugetare 300
04 Dezinfectanți
II. Credite bugetare 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 632
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 120
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 512
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 1.050
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 710
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 340
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 75
12 Consultanță și expertiză
II. Credite bugetare 5
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 165
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 74
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 6.005
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 394.213
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 30
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 26
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 285
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.148
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 391.131
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 17
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 576
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.305
02 Dobânda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 70
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boala profesionala
II. Credite bugetare 60
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporara de muncă din cauza de accident de muncă sau boala profesionala
II. Credite bugetare 10
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internațional
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 60.931.402
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.087.874
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 729.077
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 358.797
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
15 Alte programe comunitare finantate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.162
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 681
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
01 Active fixe
II. Credite bugetare 8.595
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 7.375
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 920
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 300
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 3.000
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
II. Credite bugetare 62.716.783 71.543.052 77.098.397 81.424.007
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
II. Credite bugetare 62.705.188 71.530.452 77.092.297 81.417.907
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 238.508 228.382 239.802 251.792
II. Credite bugetare 238.508 228.382 239.802 251.792
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 439.380 543.283 581.473 611.428
II. Credite bugetare 439.380 543.283 581.473 611.428
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.305 5.305 5.305 5.305
II. Credite bugetare 5.305 5.305 5.305 5.305
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
II. Credite bugetare 62.019.276 70.752.595 76.264.830 80.548.495
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 300 700 700 700
II. Credite bugetare 300 700 700 700
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.595 12.600 6.100 6.100
II. Credite bugetare 11.595 12.600 6.100 6.100
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
II. Credite bugetare 62.591.775 71.392.743 76.929.606 81.255.216
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 62.580.280 71.380.243 76.923.606 81.249.216
II. Credite bugetare 62.580.280 71.380.243 76.923.606 81.249.216
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 229.717 219.718 231.138 243.128
II. Credite bugetare 229.717 219.718 231.138 243.128
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 217.841
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 203.741
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 7.230
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 500
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 190
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 250
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 5.930
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 4.814
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 4.814
03 Contribuții
II. Credite bugetare 7.062
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 2.057
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 70
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 705
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 26
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 145
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 4.059
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 437.385 541.126 579.194 609.149
II. Credite bugetare 437.385 541.126 579.194 609.149
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 34.735
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 3.900
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 125
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 6.000
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 700
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 500
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 300
07 Transport
II. Credite bugetare 10
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 6.600
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 300
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 16.300
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 500
03 Hrana
II. Credite bugetare 170
01 Hrană pentru oameni
II. Credite bugetare 170
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 520
01 Medicamente
II. Credite bugetare 70
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 100
03 Reactivi
II. Credite bugetare 300
04 Dezinfectanți
II. Credite bugetare 50
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 620
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 120
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 500
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 1.000
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 700
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 300
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 70
12 Consultanta și expertiza
II. Credite bugetare 5
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 150
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 70
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 6.000
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 393.545
01 Reclamă și publicitate
II. Credite bugetare 30
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 22
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 225
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.088
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 390.653
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 17
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 510
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.300 5.300 5.300 5.300
II. Credite bugetare 5.300 5.300 5.300 5.300
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.300
02 Dobânda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internațional)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme Internaționale
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852
II. Credite bugetare 61.905.279 70.613.312 76.107.187 80.390.852
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 60.859.042
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.046.237
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 702.000
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 344.237
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020
I. Credite de angajament 2.162
II. Credite bugetare 2.162
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.162
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 681
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.021
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 250 600 600 600
II. Credite bugetare 250 600 600 600
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 250
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000
II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 11.495 12.500 6.000 6.000
II. Credite bugetare 11.495 12.500 6.000 6.000
01 Active fixe
II. Credite bugetare 8.495
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 7.350
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 845
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 300
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 3.000
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
II. Credite bugetare 60.859.042
04 Asistenta acordata persoanelor în vârstă
II. Credite bugetare 344.237
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 702.000
15 Prevenirea excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale
II. Credite bugetare 686.309
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 390.653
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 295.656
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 125.008 150.309 168.791 168.791
II. Credite bugetare 125.008 150.309 168.791 168.791
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 124.908 150.209 168.691 168.691
II. Credite bugetare 124.908 150.209 168.691 168.691
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 8.791 8.664 8.664 8.664
II. Credite bugetare 8.791 8.664 8.664 8.664
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 8.335
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 7.436
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 400
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 13
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 15
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 15
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 456
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 174
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 174
03 Contribuții
II. Credite bugetare 282
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 82
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 3
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 35
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 2
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 5
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 155
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 1.995 2.157 2.279 2.279
II. Credite bugetare 1.995 2.157 2.279 2.279
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.226
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 67
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 4
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 150
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 24
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 170
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 7
07 Transport
II. Credite bugetare 4
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 80
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 720
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 10
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 12
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 12
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 50
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 10
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 40
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 5
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 15
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 4
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 668
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 4
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 60
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 478
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 66
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5
02 Dobânda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 70
II. Credite bugetare 70
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 70
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 60
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporara de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 10
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 113.997 139.283 157.643 157.643
II. Credite bugetare 113.997 139.283 157.643 157.643
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 72.360
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 41.637
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 27.077
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 14.560
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 50
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
01 Active fixe
II. Credite bugetare 100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 25
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 75
03 Pensii și ajutoare pentru bătrânețe
II. Credite bugetare 72.360
05 Asistență socială în caz de boli și invalidități
II. Credite bugetare 37.684
01 Asistenta sociala în caz de boli
II. Credite bugetare 14.213
02 Asistenta sociala în caz de invaliditate
II. Credite bugetare 23.471
07 Asigurări pentru șomaj
II. Credite bugetare 90
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 3.983
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și
asistenței sociale
II. Credite bugetare 10.891
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 478
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 10.413
Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 3/2018:
Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicii Agricole Comune și di Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
;
se încarcă...