Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj) | Lege 3/2018

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2/04 -
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018-2021
(sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)

- mii lei -
Ca pi- tol Sub capi tol Pa ra graf Gru pa/ Titlu Ar ti col Ali ne at Denumire indicator Program 2018 Estimări 2019 Estimări 2020 Estimări 2021
A B 1 2 3 4
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ
I. Credite de angajament 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473
II. Credite bugetare 1.030.167 1.059.432 1.067.462 985.473
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 1.025.167 1.053.232 1.061.262 979.273
II. Credite bugetare 1.025.167 1.053.232 1.061.262 979.273
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 118.149 119.855 125.848 132.141
II. Credite bugetare 118.149 119.855 125.848 132.141
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 110.476
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 104.004
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 5.712
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 260
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 500
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 3.913
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 20
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 3.893
03 Contribuții
II. Credite bugetare 3.760
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 1.104
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 37
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 365
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 12
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații II. Credite bugetare 61
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 2.181
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 38.017 38.885 40.871 40.897
II. Credite bugetare 38.017 38.885 40.871 40.897
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 24.664
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 518
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 109
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 4.650
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 410
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 475
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 190
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 1.990
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 13.437
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 2.885
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 590
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 250
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 250
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 790
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 610
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 180
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 28
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 23
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 27
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 19
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 11.626
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 10
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 6.300
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 3.362
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 58
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.836
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 100
02 Dobânda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 100
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.569 4.583 4.598 4.614
II. Credite bugetare 4.569 4.583 4.598 4.614
09 Plati către angajatori pentru formarea profesională a angajaților
II. Credite bugetare 4.050
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă
II. Credite bugetare 519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 118.566 118.567 115.483 115.483
II. Credite bugetare 118.566 118.567 115.483 115.483
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 118.566
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 22.000
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 92.373
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă
II. Credite bugetare 1.119
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 3.025
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale
II. Credite bugetare 49
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 50
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 652.369 654.694 657.814 662.404
II. Credite bugetare 652.369 654.694 657.814 662.404
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 413.883
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 238.486
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 236.686
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 1.800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 70.000 93.000 93.000 86
II. Credite bugetare 70.000 93.000 93.000 86
02 Programe din Fondul Social European (FSE)
II. Credite bugetare 69.419
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 10.656
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 57.763
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.000
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 581
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 188
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 282
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 111
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 23.347 23.348 23.348 23.348
II. Credite bugetare 23.347 23.348 23.348 23.348
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 1.000
25 Sume aferente plății creanțelor salariale
II. Credite bugetare 22.347
70 CHELTUIELI DE CAPITAL I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
01 Active fixe
II. Credite bugetare 1.585
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 1.385
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 200
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 3.415
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 728.081 705.906 692.336 698.629
II. Credite bugetare 728.081 705.906 692.336 698.629
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 723.081 699.706 686.136 692.429
II. Credite bugetare 723.081 699.706 686.136 692.429
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 118.149 119.855 125.848 132.141
II. Credite bugetare 118.149 119.855 125.848 132.141
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 37.071 37.985 39.946 39.946
II. Credite bugetare 37.071 37.985 39.946 39.946
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.050 4.050 4.050 4.050
II. Credite bugetare 4.050 4.050 4.050 4.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 117.447 113.602 110.518 110.518
II. Credite bugetare 117.447 113.602 110.518 110.518
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 422.917 400.666 382.226 382.226
II. Credite bugetare 422.917 400.666 382.226 382.226
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 23.347 23.348 23.348 23.348
II. Credite bugetare 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 5.000 6.200 6.200 6.200
II. Credite bugetare 5.000 6.200 6.200 6.200
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE
I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900
II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900
II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 1.068 1.119 1.173 1.229
II. Credite bugetare 1.068 1.119 1.173 1.229
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 988
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 988
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 44
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 44
03 Contribuții
II. Credite bugetare 36
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 11
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 3
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 1
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 19
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 323 323 323 323
II. Credite bugetare 323 323 323 323
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 100
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 100
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 223
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 223
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 22.347 22.348 22.348 22.348
II. Credite bugetare 22.347 22.348 22.348 22.348
25 Sume aferente plății creanțelor salariale
II. Credite bugetare 22.347
01 Asigurări pentru plata creanțelor salariale
II. Credite bugetare 22.347
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare a creanțelor salariale
II. Credite bugetare 1.391
01 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 223
02 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 1.168
6504 ÎNVĂȚĂMÂNT
I. Credite de angajament 35.735 36.597 37.471 37.512
II. Credite bugetare 35.735 36.597 37.471 37.512
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 35.680 35.897 36.771 36.812
II. Credite bugetare 35.680 35.897 36.771 36.812
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 780 817 856 897
II. Credite bugetare 780 817 856 897
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 726
01 Salarii de baza
II. Credite bugetare 716
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 10
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 29
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 29
03 Contribuții
II. Credite bugetare 25
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 3
02 Contribuții de asigurări de șomaj II. Credite bugetare 1
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 3
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 1
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 1
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 16
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 7.050 7.130 7.865 7.865
II. Credite bugetare 7.050 7.130 7.865 7.865
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 6.395
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 18
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 9
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 850
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 60
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 25
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 10
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 90
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 4.448
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 885
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 90
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 50
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 50
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 10
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 10
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 10
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 5
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 490
04 Chirii
II. Credite bugetare 400
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 90
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 4.050 4.050 4.050 4.050
II. Credite bugetare 4.050 4.050 4.050 4.050
09 Plăți către angajatori pentru formarea profesională a angajaților
II. Credite bugetare 4.050
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 22.000 22.000 22.000 22.000
II. Credite bugetare 22.000 22.000 22.000 22.000
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 22.000
01 Transferuri către instituții publice
II. Credite bugetare 22.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 1.800 1.900 2.000 2.000
II. Credite bugetare 1.800 1.900 2.000 2.000
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.800
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 1.800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 55 700 700 700
II. Credite bugetare 55 700 700 700
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 55 700 700 700
II. Credite bugetare 55 700 700 700
01 Active fixe
II. Credite bugetare 55
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 55
07 Învățământ nedefinibil prin nivel
II. Credite bugetare 22.000
01 Centre de specializare, perfecționare, calificare și recalificare
II. Credite bugetare 22.000
50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului
II. Credite bugetare 13.735
6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 668.608 645.519 631.021 637.217
II. Credite bugetare 668.608 645.519 631.021 637.217
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 663.663 640.019 625.521 631.717
II. Credite bugetare 663.663 640.019 625.521 631.717
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 116.301 117.919 123.819 130.015
II. Credite bugetare 116.301 117.919 123.819 130.015
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 108.762
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 102.300
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 5.712
13 Indemnizații de delegare
II. Credite bugetare 250
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 500
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 3.840
04 Locuință de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 20
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 3.820
03 Contribuții
II. Credite bugetare 3.699
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 1.090
02 Contribuții de asigurări de șomaj II. Credite bugetare 35
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 359
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca și boli profesionale
II. Credite bugetare 10
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 59
07 Contribuția asiguratorie pentru munca
II. Credite bugetare 2.146
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 29.698 30.532 31.758 31.758
II. Credite bugetare 29.698 30.532 31.758 31.758
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 18.169
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 500
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 100
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 3.800
04 Apă, canal și salubritate
II. Credite bugetare 350
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 450
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 180
08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 1.900
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 8.889
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 2.000
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 500
05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 200
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 200
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 780
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 600
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 180
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 18
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 18
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 27
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 19
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 9.967
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 10
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 60
04 Chirii
II. Credite bugetare 5.900
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 3.139
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 58
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 800
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 100 200 200 200
II. Credite bugetare 100 200 200 200
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 100
02 Dobânda datorata trezoreriei statului
II. Credite bugetare 100
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 95.447 91.602 88.518 88.518
II. Credite bugetare 95.447 91.602 88.518 88.518
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 95.447
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat
II. Credite bugetare 92.373
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 3.025
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat reprezentând asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale
II. Credite bugetare 49
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 421.117 398.766 380.226 380.226
II. Credite bugetare 421.117 398.766 380.226 380.226
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 413.883
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 7.234
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 7.234
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.000 1.000 1.000 1.000
II. Credite bugetare 1.000 1.000 1.000 1.000
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 4.945 5.500 5.500 5.500
II. Credite bugetare 4.945 5.500 5.500 5.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 4.945 5.500 5.500 5.500
II. Credite bugetare 4.945 5.500 5.500 5.500
01 Active fixe
II. Credite bugetare 1.530
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 1.330
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 200
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 3.415
07 Asigurări pentru șomaj
II. Credite bugetare 509.330
15 Prevenirea excluderii sociale
II. Credite bugetare 7.234
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
II. Credite bugetare 7.234
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale
II. Credite bugetare 152.044
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 3.139
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 148.905
8000 04 Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE
I. Credite de angajament 302.086 353.526 375.126 286.844
II. Credite bugetare 302.086 353.526 375.126 286.844
8004 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ
I. Credite de angajament 302.086 353.526 375.126 286.844
II. Credite bugetare 302.086 353.526 375.126 286.844
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 302.086 353.526 375.126 286.844
II. Credite bugetare 302.086 353.526 375.126 286.844
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 946 900 925 951
II. Credite bugetare 946 900 925 951
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 946
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 946
40 TITLUL IV SUBVENȚII
I. Credite de angajament 519 533 548 564
II. Credite bugetare 519 533 548 564
19 Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă
II. Credite bugetare 519
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 1.119 4.965 4.965 4.965
II. Credite bugetare 1.119 4.965 4.965 4.965
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 1.119
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale pt. finanțarea programelor pentru ocuparea temporara a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă
II. Credite bugetare 1.119
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 50 100 100 100
II. Credite bugetare 50 100 100 100
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații Internaționale)
II. Credite bugetare 50
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 229.452 254.028 275.588 280.178
II. Credite bugetare 229.452 254.028 275.588 280.178
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 229.452
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 229.452
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 70.000 93.000 93.000 86
II. Credite bugetare 70.000 93.000 93.000 86
02 Programe din Fondul Social European (LSE)
II. Credite bugetare 69.419
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 10.656
02 Finanțarea externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 57.763
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 1.000
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 581
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 188
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 282
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 111
02 Acțiuni generale de muncă
II. Credite bugetare 302.086
04 Masuri active pentru combaterea șomajului
II. Credite bugetare 2.065
05 Stimularea crearii de locuri de muncă
II. Credite bugetare 229.971
30 Alte acțiuni generale de muncă
II. Credite bugetare 70.050
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj
I. Credite de angajament 1.006.429 1.035.642 1.043.618 961.573
II. Credite bugetare 1.006.429 1.035.642 1.043.618 961.573
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariale
I. Credite de angajament 23.738 23.790 23.844 23.900
II. Credite bugetare 23.738 23.790 23.844 23.900
Modificări (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 3/2018:
Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicii Agricole Comune și di Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2018 2021
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2018 2021 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricola și de Pescuit, precum și altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate partial din venituri proprii pe anii 2018 2021
;
se încarcă...