Ministerul Apelor și Pădurilor

Ordinul nr. 1529/2017 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", precum și a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere și durata închirierii

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03 ianuarie 2018.

În vigoare de la 03 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 23.860 din 21.11.2017 al Administrației Naționale "Apele Române",

în baza prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", cu modificările ulterioare,

În temeiul art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările ulterioare,

ministrul apelor și pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă Lista cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere și durata închirierii, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. -

La dată intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.222/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române", precum și a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere și durata închirierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 22 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apelor și pădurilor,
Adriana-Doina Pană

București, 27 noiembrie 2017.

Nr. 1.529.

ANEXA Nr. 1

INSTRUCȚIUNI
pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"

ANEXA Nr. 2

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE
a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"

ANEXA Nr. 3

LISTA
bunurilor imobile propuse spre închiriere și durata închirierii

Nr. crt. Descrierea sumară a bunului Durata propusă pentru închiriere Număr de inventar (potrivit anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare)
Denumirea Suprafața (ha) Teritoriul administrativ
0 1 2 3 4 5
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomița - aferenți DAAV 360 Dâmbovița 10 ani 63761
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mostiștea - aferenți DAAV 130 Ilfov 10 ani 63762
3 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Vedea 800 Argeș 10 ani 63763
4 Terenuri situate în albia minoră a cursurilor de apă din B. H. Dunăre - aferent DAAV 8906 Teleorman 10 ani 63765
5 Terenuri situate în albia minoră a cursurilor de apă din B. H. Călmățui - aferent DAAV 4520 Teleorman și Olt 10 ani 63845
6 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Vedea 3770 Teleorman 10 ani 106167
7 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Vedea 1050 Olt 10 ani 106170
8 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomița - aferenți DAAV 15300 Ilfov 10 ani 106182
9 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - aferent DAAV 4180 Giurgiu 10 ani 106214
10 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - aferent DAAV 960 Călărași 10 ani 106218
11 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeș 5350 Argeș 10 ani 106222
12 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeș 4400 Dâmbovița 10 ani 106223
13 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeș 5080 Giurgiu 10 ani 106226
14 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeș 2020 Ilfov 10 ani 106228
15 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeș 590 București 10 ani 106230
16 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeș 2500 Călărași 10 ani 106232
17 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Argeș 1180 Teleorman 10 ani 106234
18 Cuveta acumulării Pecineagu, r. Dâmbovița 183,4 Argeș 10 ani 64076
19 Cuveta acumulării Vâlcele 445,39 Argeș 10 ani 64077
20 Cuveta acumulării Râușor, r. Târgului 180,6 Argeș 10 ani 64078
21 Cuveta lacului Bascov 199,3 Argeș 10 ani 64079
22 Cuveta lacului Budeasa 447,76 Argeș 10 ani 64080
23 Cuveta lacului Prundu 150,26 Argeș 10 ani 64082
24 Cuveta lacului Zăvoiul Orbului 356,49 Dâmbovița 10 ani 64084
25 Cuveta acumulării Văcărești 216,5 Dâmbovița 10 ani 64085
26 Cuveta acumulării Rusciori 38,1584 Olt 10 ani 64086
27 Cuveta acumulării Plumbuita 55 București 10 ani 64090
28 Cuveta acumulării Fundeni 88 București 10 ani 64091
29 Cuveta acumulării Chitila 35 Ilfov 10 ani 64092
30 Cuveta acumulării Tunari 2, râul Pasărea 28,3 Ilfov 10 ani 64100
31 Cuveta acumulării Bunget 1 74 Dâmbovița 10 ani 64102
32 Cuveta acumulării Bunget 2 91 Dâmbovița 10 ani 64103
33 Cuveta acumulării Brătești 97 Dâmbovița 10 ani 64104
34 Cuveta acumulării Adunați 96,9 Dâmbovița 10 ani 64105
35 Cuveta acumulării Ilfoveni 96 Dâmbovița 10 ani 64106
36 Cuveta acumulării Lacul Morii 241,50 București 10 ani 64108
37 Cuveta acumulării Grădinari 299,69 Giurgiu 10 ani 64110
38 Cuveta acumulării Făcău 83,1 Giurgiu 10 ani 64111
39 Cuveta acumulării Oncești 1 12,9 Giurgiu 10 ani 64113
40 Cuveta acumulării Oncești 2 14,9 Giurgiu 10 ani 64114
41 Baraj priză apă și stație pompare Câmpulung, r. Târgului Argeș 10 ani 64578
42 Cuveta acumulării Golești și stație pompe r. Argeș 758 Argeș 10 ani 121668
43 Cuveta acumulării Mihăilești 1030 Giurgiu și Ilfov 10 ani 149927
44 Insula Plumbuita 1,94 București 10 ani 102136
45 Insula lac Fundeni 3,16 București 10 ani 102141
46 Insula lac Bascov 8 Argeș 10 ani 102192
47 Ostrovul Cioroiu 52,82 Teleorman 10 ani 106256
48 Ostrovul Cenghinea 286,24 Teleorman 10 ani 106259
49 Ostrovul Gâsca 55,85 Teleorman 10 ani 106260
50 Insula Lacul Morii 3,27 București 10 ani 112841
51 Baraj și Canton exploatare Bilciurești 0,48 Dâmbovița 10 ani 64087
52 Canton Snagov și drum acces canton 0,9517 Ilfov 10 ani 65003
53 Canton Căldărușani și drum acces canton 0,1326 Ilfov 10 ani 65004
54 Canton Buftea 0,46 Ilfov 10 ani 65005
55 Canton Cocani 0,1020 Dâmbovița 10 ani 65006
56 Sediu baraj Alexandria 0,2549 Teleorman 10 ani 65008
57 Canton Roșiorii de Vede 0,2503 Teleorman 10 ani 65009
58 Canton Tânganu și drum de acces 0,1380 Ilfov 10 ani 65025
59 Teren mal drept râu Argeș 2,3052 Argeș 10 ani 151913
60 Sediu exploatare Lacul Morii și alee pietonală 0,1328 București 10 ani 153399
61 Noduri hidrotehnice pe râul Dâmbovița regularizat București 10 ani 64315
62 Tânganu, Popești, Sere, Glina - 4 buc. Noduri hidrotehnice pe râul Dâmbovița regularizat 8,1 Călărași și Ilfov 10 ani 64316
63 Regularizări D.A. Argeș - Vedea Argeș 10 ani 64604
64 Regularizări D.A. Argeș - Vedea Dâmbovița 10 ani 64605
65 Regularizări D.A. Argeș - Vedea Giurgiu 10 ani 64606
66 Regularizări D.A. Argeș - Vedea Olt 10 ani 64607
67 Regularizări D.A. Argeș - Vedea Teleorman 10 ani 64608
68 Regularizări D.A. Argeș - Vedea București 10 ani 64609
69 Regularizări D.A. Argeș - Vedea Ilfov 10 ani 64610
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Bega 1381,73 Timiș 10 ani 63740
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Timiș 2912 Timiș 10 ani 63741
3 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Caraș 956,9 Caraș-Severin 10 ani 63742
4 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Cerna 58 Caraș-Severin 10 ani 63743
5 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Nera 684 Caraș-Severin 10 ani 63744
6 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferent DA Banat 4029 Caraș-Severin 10 ani 63748
7 Cuveta acumulării Surduc 357 Timiș 10 ani 63795
8 Cuveta acumulării Giarmata 25 Timiș 10 ani 101555
9 Cuveta acumulării Murani 95 Timiș 10 ani 101558
10 Cuveta acumulării Ianova 50 Timiș 10 ani 101562
11 Cuveta acumulării Dumbrăvița 25 Timiș 10 ani 101564
12 Cuveta acumulării Suștra 6,2 Timiș 10 ani 101570
13 Cuveta acumulării Recaș 3,40 Timiș 10 ani 101572
14 Cuveta acumulării Topolovăț 16,72 Timiș 10 ani 101575
15 Cuveta acumulării Lățunaș 8 Timiș 10 ani 101577
16 Cuveta acumulării Salcia 7,3 Timiș 10 ani 101581
17 Cuveta acumulării Satchinez 25 Timiș 10 ani 101601
18 Cuveta acumulării Tăria 3,4 Caraș-Severin 10 ani 101603
19 Cuveta acumulării Buhui 9,87 Caraș-Severin 10 ani 101606
20 Cuveta acumulării Dognecea Mare 6,8 Caraș-Severin 10 ani 101610
21 Cuveta acumulării Dognecea Mică 2,3 Caraș-Severin 10 ani 101613
22 Cuveta acumulării Oravița Mare 6,20 Caraș-Severin 10 ani 101615
23 Cuveta acumulării Oravița Mică 2,87 Caraș-Severin 10 ani 101617
24 Cabină baraj Salcia - F2 + teren 0,02 Timiș 10 ani 64051
25 Canton 10 Topolovățu Mic, mal stâng 0,038 Timiș 10 ani 64886
26 Canton 11 polder Hitiaș 0,023 Timiș 10 ani 64887
27 Canton 1 Heitin, Bega Veche 0,02 Timiș 10 ani 64890
28 Canton 2 Checea, Bega Veche 0,025 Timiș 10 ani 64891
29 Canton 3 Cenei, Bega Veche 0,024 Timiș 10 ani 64892
30 Canton 4 Beregsau 0,157 Timiș 10 ani 64893
31 Canton 5 Săcălaz 0,248 Timiș 10 ani 64894
32 Canton 6 Borna 24 0,02 Timiș 10 ani 64895
33 Cabină baraj Acumulare Ianova 0,0097 Timiș 10 ani 64896
34 Sediu Sector Giarmata 0,063 Timiș 10 ani 64897
35 Canton Câlnic 0,109 Caraș-Severin 10 ani 64899
36 Canton Moldova Nouă 0,039 Caraș-Severin 10 ani 64900
37 Canton Bozovici 0,185 Caraș-Severin 10 ani 64901
38 Canton Dognecea 0,014 Caraș-Severin 10 ani 64902
39 Clădire hidrocentrala electrică 0,02 Timiș 10 ani 64908
40 Canton acumulare Giarmata 0,17 Timiș 10 ani 64911
41 Canton Acumulare Pișchia cu anexe 0,02 Timiș 10 ani 64912
42 Canton Acumulare Murani cu anexe 0,015 Timiș 10 ani 64913
43 Canton Izvorini cu anexe 0,028 Arad 10 ani 64914
44 Canton Mănăștur cu anexe 0,018 Arad 10 ani 64915
45 Canton 10 Biled 0,08 Timiș 10 ani 64916
46 Canton Satchinez cu anexe 0,017 Timiș 10 ani 64917
47 Canton Sânandrei cu anexe 0,016 Timiș 10 ani 64918
48 Canton 1 Grăniceri cu anexe 0,039 Timiș 10 ani 64919
49 Canton 2 Cruceni cu anexe 0,757 Timiș 10 ani 64920
50 Canton 3 Gad Toager cu anexe 0,025 Timiș 10 ani 64921
51 Canton 4 Rudna - aval Timiș mal drept 0,022 Timiș 10 ani 64922
52 Canton 5 Gad Toager cu anexe 0,018 Timiș 10 ani 64923
53 Canton 6 Rudna - amonte Timiș mal drept 0,800 Timiș 10 ani 64924
54 Canton 7 Macedonia Timiș stâng 0,039 Timiș 10 ani 64925
55 Canton 8 Giulvăz Timiș mal drept 0,024 Timiș 10 ani 64926
56 Canton 9 Cebza amonte Timiș mal stâng 0,017 Timiș 10 ani 64927
57 Canton 10 Cebza amonte Timiș mal drept 0,018 Timiș 10 ani 64928
58 Canton 11 Parța, Timiș mal stâng 0,019 Timiș 10 ani 64929
59 Canton 12 Peciu Nou, râu Timiș mal drept 0,04 Timiș 10 ani 64930
60 Canton 13 Șag, Timiș mal stâng 0,516 Timiș 10 ani 64931
61 Canton 14 Parța, Timiș mal drept 0,02 Timiș 10 ani 64932
62 Canton 15 Pădureni 0,01 Timiș 10 ani 64933
63 Canton 16 Șag 0,03 Timiș 10 ani 64934
64 Sediu Sector Sânmihaiu Român 0,038 Timiș 10 ani 64936
65 Canton Sânmihaiu Român la ecluză 0,024 Timiș 10 ani 64937
66 Canton Sânmihaiu Român în sat 0,04 Timiș 10 ani 64938
67 Canton 1 Uivar mal stâng Bega 1,16 Timiș 10 ani 64940
68 Canton 2 Uivar 0,025 Timiș 10 ani 64941
69 Canton 9 Nod hidrotehnic Topolovăț 0,033 Timiș 10 ani 64942
70 Canton 5 Slavek Plopi, râu Bega mal stâng 0,02 Timiș 10 ani 64943
71 Canton 6 Ghiroda, Bega mal drept 0,029 Timiș 10 ani 64944
72 Canton 7 Bucovăț, Bega mal stâng 0,015 Timiș 10 ani 64945
73 Canton 8 Remetea Mare, Bega mal drept 0,02 Timiș 10 ani 64946
74 Canton 17 Pădureni 0,02 Timiș 10 ani 64947
75 Canton 18 Giroc, Timiș mal drept 0,019 Timiș 10 ani 64948
76 Canton 19 Unip, Timiș mal stâng 0,018 Timiș 10 ani 64949
77 Canton 20 Urseni 0,021 Timiș 10 ani 64950
78 Canton 21 Uliuc, Timiș mal stâng 0,019 Timiș 10 ani 64951
79 Canton 22 Albina, Timiș mal drept 0,036 Timiș 10 ani 64952
80 Canton 23 Brod, Timiș mal stâng 0,03 Timiș 10 ani 64953
81 Canton 24 Bazoș, Timiș mal drept 0,019 Timiș 10 ani 64954
82 Canton 25 Chevereș 0,02 Timiș 10 ani 64955
83 Canton 26 Hitias 0,02 Timiș 10 ani 64956
84 Canton 27 Chevereș-Surgani 0,02 Timiș 10 ani 64957
85 Canton 29 Cadar Duboz 0,007 Timiș 10 ani 64958
86 Canton 1 Partoș aval Bârzava 0,022 Timiș 10 ani 64959
87 Canton Tolvădia 2, Bârzava mal drept 0,026 Timiș 10 ani 64960
88 Canton 3 Partoș 0,02 Timiș 10 ani 64961
89 Canton 4 Partoș, aval Bârzava mal drept 0,014 Timiș 10 ani 64962
90 Canton 5 Deta 0,017 Timiș 10 ani 64963
91 Canton Bacova 0,01 Timiș 10 ani 64964
92 Canton Gad 0,028 Timiș 10 ani 64965
93 Canton Dolaț 0,034 Timiș 10 ani 64966
94 Canton Ghilad 0,045 Timiș 10 ani 64967
95 Canton Ghilad 0,029 Timiș 10 ani 64968
96 Canton 5 Ciacova 0,028 Timiș 10 ani 64969
97 Canton Tofaia 0,016 Timiș 10 ani 64970
98 Canton Moravița - sediu sector 0,130 Timiș 10 ani 64971
99 Canton hidrotehnic Clopodia 0,01 Timiș 10 ani 64972
100 Sediu sector Deta + curte + grădină 0,315 Timiș 10 ani 64973
101 Sediu sector Sânmartin 0,027 Timiș 10 ani 64974
102 Canton Brestovăț 0,015 Timiș 10 ani 64975
103 Canton Secaș 0,022 Timiș 10 ani 64976
104 Canton Făget 0,151 Timiș 10 ani 64977
105 Canton Surduc 1 0,159 Timiș 10 ani 64978
106 Canton Jupani 0,015 Timiș 10 ani 64979
107 Canton Coștei 1,81 Timiș 10 ani 64980
108 Canton Gruni 0,015 Timiș 10 ani 64981
109 Canton hidrotehnic Butin 0,012 Timiș 10 ani 64982
110 Canton Hitiaș 0,023 Timiș 10 ani 64983
111 Canton Hitiaș 0,019 Timiș 10 ani 64984
112 Canton Siniersig 0,02 Timiș 10 ani 64985
113 Canton Știuca 0,016 Timiș 10 ani 64986
114 Canton Balinț 0,021 Timiș 10 ani 64987
115 Canton Herendești 0,024 Timiș 10 ani 64988
116 Canton Chizătău 0,011 Timiș 10 ani 64989
117 Canton Băile Herculane 0,254 Caraș-Severin 10 ani 64993
118 Clădire MHC Globu Craiovei 0,01 Caraș-Severin 10 ani 113286
119 Clădire MHC Grădinari 0,01 Caraș-Severin 10 ani 113287
120 Clădire Microhidrocentrală Topolovăț 1,95 Timiș 10 ani 113431
121 Clădire canton 36 Foeni + teren 0,319 Timiș 10 ani 152870
122 Teren cu magazine SH Bega - Timișoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 35 0,112 Timiș 10 ani 153853
123 Sediu Sistem Bega + magazine + teren, Timișoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 36 0,234 Timiș 10 ani 153854
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU - IALOMIȚA
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret, subbazinul Buzău 7723,19 Brăila 10 ani 63745
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomița 277,9 Buzău 10 ani 63746
3 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - aferent DAIB 6051,97 Brăila 10 ani 63747
4 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - râul Călmățui - aferent DAIB 237,9 Brăila 10 ani 63747
5 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre 4628 Ialomița 10 ani 63799
6 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret, subbazinul Buzău 42,2 Brașov 10 ani 101419
7 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret, subbazinul Buzău 106,4 Covasna 10 ani 101421
8 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret, subbazinul Buzău 5822,84 Buzău 10 ani 101425
9 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomița 2211,37 Dâmbovița 10 ani 101426
10 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomița 1793,7 Ialomița 10 ani 101434
11 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Ialomița 6076,96 Prahova 10 ani 101435
12 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre - râul Călmățui 135,7 Buzău 10 ani 101449
13 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunărea 6403,83 Călărași 10 ani 101462
14 Cuveta lacului Amara 132 Ialomița 10 ani 63840
15 Cuveta lacului Brebu 4 Prahova 10 ani 63847
16 Cuveta lacului Fundata 500 Ialomița 10 ani 63849
17 Cuveta lacului Mociar 5 Buzău 10 ani 63860
18 Cuveta lacului Costei 294 Buzău 10 ani 63861
19 Cuveta lacului Amara 600 Buzău 10 ani 63863
20 Cuveta lacului Balta Albă 1012 Buzău 10 ani 63864
21 Cuveta lacului Ciulnița 69 Buzău 10 ani 63865
22 Cuveta lacului Lutul Alb 354,84 Brăila 10 ani 63892
23 Cuveta acumulării Bolboci 91,861 Dâmbovița 10 ani 64117
24 Cuveta acumulării Frăsinet 1460 Călărași 10 ani 64119
25 Cuveta acumulării Iezer - Dorobanțu 2840 Călărași 10 ani 64120
26 Cuveta acumulării Fundulea 440 Călărași 10 ani 64122
27 Cuveta acumulării Gurbănești 680 Călărași 10 ani 64123
28 Cuveta acumulării Măriuța 246 Călărași 10 ani 64124
29 Cuveta acumulării Cotorca I 27 Ialomița 10 ani 64125
30 Cuveta acumulării Cotorca II 103 Ialomița 10 ani 64126
31 Baraj Strachina 2,94 Ialomița 10 ani 64129
32 Baraj Sărățuica 0,256 Ialomița 10 ani 64131
33 Cuveta lacului Esna 151,44 Brăila 10 ani 112292
34 Insula Grădiștea Mică 5,46 Călărași 10 ani 112307
35 Insula Grădiștea Mare 20 Călărași 10 ani 112309
36 Insula Făureiului 20 Călărași 10 ani 112311
37 Insula Porcărie 7,89 Călărași 10 ani 112313
38 Insula Batalia 1,79 Călărași 10 ani 112314
39 Insula Sărătura 12,31 Călărași 10 ani 112316
40 Insula Siliștea Beciului 24,23 Călărași 10 ani 112317
41 Insulele Gostile 27,5 Călărași 10 ani 116552
42 Canton Budești 0,3931 Călărași 10 ani 65040
43 Canton exploatare Sărățuica 0,1788 Ialomița 10 ani 65045
44 Canton Strachina 0,048 Ialomița 10 ani 65047
45 Canton Pătârlagele 0,2844 Buzău 10 ani 65051
46 Canton Smeeni 0,1026 Buzău 10 ani 65053
47 Stația meteo Dâlga 0,36 Călărași 10 ani 116882
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Crișuri 1063,02 Bihor 10 ani 63751
2 Cuveta acumulării Leșu 151 Bihor 10 ani 64205
3 Cuveta acumulării CET 1 17 Bihor 10 ani 64206
4 Cuveta acumulării Petid Carasău 22 Bihor 10 ani 64209
5 Baraj atenuare Felix 5,6 Bihor 10 ani 64210
6 Cuveta acumulării Paleu 11,4 Bihor 10 ani 64215
7 Cuveta acumulării Cristur 105 Bihor 10 ani 64217
8 Cuveta acumulării Budureasa 1 Bihor 10 ani 64218
9 Cuveta acumulării Miersig 3,99 Bihor 10 ani 64219
10 Cuveta acumulării Ucuriș I 1 Bihor 10 ani 64220
11 Cuveta acumulării Ucuriș II 1 Bihor 10 ani 64221
12 Cuveta acumulării Căpâlna 4 Bihor 10 ani 64222
13 Cuveta acumulării Delani I 1 Bihor 10 ani 64223
14 Cuveta acumulării Delani II 1 Bihor 10 ani 64224
15 Cuveta acumulării Tauț 262 Arad 10 ani 64227
16 Canton Baraj Cărand-Răpsig km 6+350 0,15 Arad 10 ani 64226
17 Canton Boiu 0,43 Bihor 10 ani 65189
18 Canton Ant 0,11 Bihor 10 ani 65191
19 Canton Iermata (MD) 0,61 Arad 10 ani 65192
20 Canton Tăut 0,19 Bihor 10 ani 65193
21 Canton Ginta 0,16 Bihor 10 ani 65194
22 Canton Săbolciu 0,35 Bihor 10 ani 65195
23 Canton Tărian 0,45 Bihor 10 ani 65196
24 Canton Petid-Cărăsău 0,11 Bihor 10 ani 65197
25 Canton Șomonta 0,18 Bihor 10 ani 65198
26 Canton Niuved 0,64 Bihor 10 ani 65199
27 Canton Abrămuț 1,20 Bihor 10 ani 65201
28 Canton Cheresig 0,11 Bihor 10 ani 65202
29 Canton Frunziș 0,12 Arad 10 ani 65203
30 Canton Horingea 0,30 Bihor 10 ani 65216
31 Stația hidrologică Beiuș 0,03 Bihor 10 ani 65218
32 Canton Toboliu 0,28 Bihor 10 ani 65219
33 Canton Talpoș 0,33 Bihor 10 ani 65221
34 Canton Tămașda (MS) 0,33 Bihor 10 ani 65222
35 Canton Șilindia 0,17 Arad 10 ani 65223
36 Canton Zărand 0,28 Arad 10 ani 65224
37 Canton Pilu (I, II, III) 1,19 Arad 10 ani 65225
38 Canton Țipari (I, II) 0,82 Arad 10 ani 65226
39 Canton Vărșand (I, II, III) 0,80 Arad 10 ani 65227
40 Canton Berechiu 0,40 Arad 10 ani 65228
41 Canton Seleuș 0,08 Arad 10 ani 65229
42 Canton Harcai 0,15 Arad 10 ani 65230
43 Canton Șintea Mare 0,09 Arad 10 ani 65231
44 Canton Moțiori 0,13 Arad 10 ani 65232
45 Canton Mocirla 0,23 Arad 10 ani 65233
46 Canton Tămand 0,37 Arad 10 ani 65235
47 Canton Cermei 0,13 Arad 10 ani 65236
48 Canton Mișca 0,18 Arad 10 ani 65237
49 Canton Marghita 0,11 Bihor 10 ani 65238
50 Canton Vânători 0,32 Arad 10 ani 65239
51 Canton Șicula 0,15 Arad 10 ani 65240
52 Canton Cintei 0,50 Arad 10 ani 65241
53 Canton Socodor 0,30 Arad 10 ani 65242
54 Canton Hada 0,54 Arad 10 ani 65243
55 Canton Becheni 0,44 Arad 10 ani 65244
56 Canton Rica 0,47 Arad 10 ani 65245
57 Canton Zerindu Mic 0,51 Arad 10 ani 65246
58 Canton Săud 0,21 Bihor 10 ani 121015
59 Prevenirea inundațiilor B.H. Crișuri (clădire administrativă) 0,03 Bihor 10 ani 121016
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ DOBROGEA-LITORAL
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă de ordin I-VI din B.H. Litoral 543,71 Constanța și Tulcea 10 ani 63752
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunărea aferente DA Dobrogea 554,55 Constanța și Tulcea 10 ani 63753
3 Terenuri situate în albia minoră a fluviului Dunărea; ostroave și insule 1816,68 Constanța 10 ani 63755
4 Terenuri situate în albia minoră a fluviului Dunărea-Braț Rău 436,48 Constanța 10 ani 63758
5 Terenuri situate în albia minoră a fluviului Dunărea-Braț Măcin; ostroave și insule 1261 Constanța și Tulcea 10 ani 63759
6 Terenuri situate în albia minoră a Fluviului Dunărea (Dunărea maritimă) 1097,47 Tulcea 10 ani 63760
7 Cuveta lacului Iezerul Viile 70 Constanța 10 ani 63900
8 Cuveta lacului Vederoasa 150 Constanța 10 ani 63912
9 Cuveta lacului Iortomac 187 Constanța 10 ani 63918
10 Cuveta lacului Hagieni 60,28 Constanța 10 ani 63919
11 Cuveta lacului Balta Mangalia 94,05 Constanța 10 ani 63920
12 Cuveta lacului Ceamurlia 128 Constanța 10 ani 63921
13 Cuveta lacului Tăbăcărie 80,98 Constanța 10 ani 63934
14 Cuveta lacului Techirghiol (lac dulce + lac sărat) 1256,71 Constanța 10 ani 63935
15 Cuveta lacului Tatlageac 178 Constanța 10 ani 63936
16 Cuveta lacului Limanu 83 Constanța 10 ani 63937
17 Cuveta lacului Mangalia 219,12 Constanța 10 ani 63938
18 Cuveta lacului Corbu 520 Constanța 10 ani 63941
19 Cuveta lacului Balta Vederoasa 75 Constanța 10 ani 63942
20 Cuveta lacului Agigea 35 Constanța 10 ani 63943
21 Lucrări de regularizare cursuri de apă - B.H. Dunăre, braț Sf. Gheorghe 85 Tulcea 10 ani 64812
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ JIU
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente județului Hunedoara 285 Hunedoara 10 ani 63738
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferente județului Mehedinți - DA Jiu 2867,8 Mehedinți 10 ani 63764
3 Terenuri situate pe malurile sau în cuvetele lacurilor de pe cursurile codificate din B.H. Jiu 360 Dolj, Gorj, Hunedoara, Mehedinți 10 ani 63798
4 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente județului Gorj 3394,4 Gorj 10 ani 101372
5 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferent județului Dolj 3945,8 Dolj 10 ani 101374
6 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Jiu aferente județului Mehedinți 996,27 Mehedinți 10 ani 101375
7 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferent DA Jiu - județului Dolj 8525,3 Dolj 10 ani 114041
8 Brațul Dunărea Mică 435,46 Mehedinți 10 ani 101760
9 Ostrovul Mare 153,43 Dolj 10 ani 101387
10 Ostrovul Acalia 35,10 Dolj 10 ani 101388
11 Ostrovul Pietriș 57,79 Dolj 10 ani 101390
12 Ostrovul Vana 102,56 Dolj 10 ani 101392
13 Ostrovul Gitanului 144,361 Dolj 10 ani 101753
14 Ostrovul Copanița 275 Dolj 10 ani 101754
15 Ostrovul Carabulea 22 Dolj 10 ani 101755
16 Insula Pichetul Vechi 10 Dolj 10 ani 101756
17 Ostrovul Bocu Mare și Bocu Mic 23,54 Dolj 10 ani 101757
18 Ostrovul Bora 57,16 Dolj 10 ani 101758
19 Ostrovul Păpădia 251,12 Dolj 10 ani 101759
20 Ostrovul Gârla Mare 89,41 Mehedinți 10 ani 101761
21 Ostrovul Chichinețelor 32,84 Mehedinți 10 ani 101762
22 Insula Simian 55,51 Mehedinți 10 ani 101763
23 Insula Golu 4 Mehedinți 10 ani 101766
24 Cuveta lacului Balta Maglavit 50 Dolj 10 ani 63872
25 Cuveta lacului Balta Golenți 244 Dolj 10 ani 63873
26 Cuveta lacului Balta Arcerului 219 Dolj 10 ani 63875
27 Cuveta lacului Balta Țarova 164 Dolj 10 ani 63879
28 Cuveta lacului Bistreț 1867 Dolj 10 ani 63895
29 Cuveta acumulării Cornu 65,38 Dolj 10 ani 64187
30 Cuveta acumulării Caraula 72 Dolj 10 ani 64188
31 Cuveta lacului Fântânele 322 Dolj 10 ani 64533
32 Cuveta lacului Balta Ciuperceni 167,61 Dolj 10 ani 112114
33 Cuveta lacului Balta Lată 59,86 Dolj 10 ani 112122
34 Cuveta lacului Balta Cocorul 48,27 Dolj 10 ani 112131
35 Cuveta lacului Balta Coica 35,22 Dolj 10 ani 112133
36 Imobil 49-89 Pavilion 1 administrativ parter + etaj Teren: 2.012 mp Suprafața construită: 321 mp Dolj 10 ani 106154
37 Imobil 49-8 Pavilion 1 administrativ parter + etaj Teren: 2.196 mp Suprafața construită: 351 mp Dolj 10 ani 106155
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ MUREȘ
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureș 1201,09 Harghita 10 ani 63737
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureș 3,6 Brașov 10 ani 101346
3 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureș 67,37 Bistrița-Năsăud 10 ani 101350
4 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureș 3396,09 Mureș 10 ani 101354
5 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureș 1294,46 Sibiu 10 ani 101357
6 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureș 889,76 Cluj 10 ani 101360
7 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureș 4001 Alba 10 ani 101362
8 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureș 3293 Hunedoara 10 ani 101364
9 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Mureș 3587,67 Arad 10 ani 101366
10 Acumularea Zetea 153,22 Harghita 10 ani 64170
11 Acumularea Bezid 184,00 Mureș 10 ani 64171
12 Acumularea Ighiș 103,00 Sibiu 10 ani 64172
13 Acumularea Rediu 26,20 Cluj 10 ani 64177
14 Acumularea Tureni 170,5 Cluj 10 ani 64178
15 Acumularea Fâneața Vacilor 17,5 Cluj 10 ani 64179
16 Acumularea Cinciș 197,81 Hunedoara 10 ani 149923
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ OLT
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 11405,77 Olt 10 ani 63735
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 570,4 Teleorman 10 ani 101185
3 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 224,04 Dolj 10 ani 101270
4 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 11895,65 Vâlcea 10 ani 101275
5 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 188,9 Argeș 10 ani 101286
6 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 38,7 Gorj 10 ani 101288
7 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 2056,42 Sibiu 10 ani 101292
8 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 2925,34 Brașov 10 ani 101302
9 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 1215 Covasna 10 ani 101314
10 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Olt 581,62 Harghita 10 ani 101316
11 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Dunăre aferent D.A. Olt 2887,23 Olt 10 ani 101540
12 Cuveta acumulării Șuta 9 Harghita 10 ani 64291
13 Cuveta lacului Mesteacăn 9,25 Harghita 10 ani 64292
14 Cuveta lacului Frumoasa 62,7 Harghita 10 ani 64293
15 Cuveta acumulării Săcele 135 Brașov 10 ani 64294
16 Cuveta acumulării Dopca 16,21 Brașov 10 ani 64295
17 Baraj și priză Ghimbășel, stație de tratare 2,3758 Brașov 10 ani 64296
18 Cuveta acumulării Caracal 41,03 Olt 10 ani 64300
19 Cuveta acumulării Gura Râului 65,3 Sibiu 10 ani 64321
20 Canton Moldoveni 0,1323 Teleorman 10 ani 65010
21 Canton Lunca 0,0832 Teleorman 10 ani 65011
22 Canton Segarcea-Vale 0,0832 Teleorman 10 ani 65012
23 Canton Islaz 0,16 Teleorman 10 ani 65013
24 Canton Lita 0,0856 Teleorman 10 ani 65014
25 Canton Frumoasa 0,5266 Harghita 10 ani 65335
26 Canton Covasna 0,1405 Covasna 10 ani 65343
27 Canton Chichiș 2,1633 Covasna 10 ani 65344
28 Canton Târgu Secuiesc 0,4823 Covasna 10 ani 65345
29 Canton Târlung 0,25 Brașov 10 ani 65346
30 Canton Bod 0,79 Brașov 10 ani 65347
31 Canton Dâmbu Morii 0,67 Brașov 10 ani 65349
32 Canton Gura Râului 0,57 Sibiu 10 ani 65356
33 Canton Avrig 0,5692 Sibiu 10 ani 65359
34 Post hidrometric (casă din panouri) Olănești-Băi 0,04 Vâlcea 10 ani 65385
35 Regularizări tăieri de coturi 65 Covasna 10 ani 64803
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT - BÂRLAD
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Prut 1801,23 Botoșani 10 ani 63749
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret, subbazinul Bârlad 570,58 Iași 10 ani 63750
3 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Prut 2956,89 Iași 10 ani 101475
4 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Prut 801,44 Vaslui 10 ani 101477
5 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Prut 998,10 Galați 10 ani 101481
6 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 100,42 Botoșani 10 ani 101499
7 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret, subbazinul Bârlad 1122,64 Vaslui 10 ani 101500
8 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 4209,99 Galați 10 ani 101511
9 Terenuri situate în albia minoră a fluviului Dunărea 913,57 Galați 10 ani 101544
10 Cuveta acumulării Pereschiv 129,60 Bacău 10 ani 64240
11 Cuveta acumulării Cătămărăști 168,11 Botoșani 10 ani 64242
12 Cuveta acumulării Cal Alb 208,81 Botoșani 10 ani 64244
13 Cuveta acumulării Mileanca 145,58 Botoșani 10 ani 64245
14 Cuveta acumulării Negreni 311,56 Botoșani 10 ani 64246
15 Cuveta acumulării Tansa Belcești 289,28 Iași 10 ani 64254
16 Cuveta acumulării Podu Iloaiei 223,22 Iași 10 ani 64255
17 Cuveta acumulării Cucuteni 99,74 Iași 10 ani 64256
18 Cuveta acumulării Ezăreni 47 Iași 10 ani 64257
19 Cuveta acumulării Ciurbești 155,61 Iași 10 ani 64258
20 Cuveta acumulării Aroneanu 66,96 Iași 10 ani 64259
21 Cuveta acumulării Ciric III 11,55 Iași 10 ani 64260
22 Cuveta acumulării Pârcovaci 85,22 Iași 10 ani 64262
23 Cuveta acumulării Hălceni 367,92 Iași 10 ani 64263
24 Cuveta acumulării Sarca 106,23 Iași 10 ani 64266
25 Cuveta acumulării Rediu 14,62 Iași 10 ani 64267
26 Cuveta acumulării Plopi 136,81 Iași 10 ani 64268
27 Cuveta acumulării Tungujei 266,21 Iași 10 ani 64277
28 Cuveta acumulării Crăiești 24,8 Neamț 10 ani 64278
29 Cuveta acumulării Mânjești 320,9 Vaslui 10 ani 64280
30 Cuveta acumulării Pușcași 181,81 Vaslui 10 ani 64282
31 Cuveta acumulării Solești 417,63 Vaslui 10 ani 64283
32 Cuveta acumulării Căzănești 171,3 Vaslui 10 ani 64284
33 Cuveta acumulării Trohan 21,1 Vaslui 10 ani 64285
34 Cuveta acumulării Râpa Albastră 197,3 Vaslui 10 ani 64286
35 Cuveta acumulării Cuibul Vulturilor 351,8 Vaslui 10 ani 64287
36 Cuveta acumulării Delea 5,34 Vaslui 10 ani 64288
37 Cuveta acumulării Pungești 42,6 Vaslui 10 ani 64290
38 Cuveta acumulării Poșta Elan 103,30 Vaslui 10 ani 121036
39 Canton Ștefănești 0,0368 Botoșani 10 ani 65258
40 Stația meteo Răuseni 0,0082 Botoșani 10 ani 65265
41 Canton Ghidiceni 0,0165 Galați 10 ani 65275
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SIRET
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 5056,67 Suceava 10 ani 63739
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 3618,63 Neamț 10 ani 101394
3 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 1222,26 lași 10 ani 101395
4 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 5089,85 Bacău 10 ani 101404
5 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 7647,75 Vrancea 10 ani 101407
6 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 159,84 Harghita 10 ani 101411
7 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 26,5 Covasna 10 ani 101414
8 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Siret 167,21 Buzău 10 ani 101417
9 Cuveta acumulării Piatra Roșie 2,898 Harghita 10 ani 63806
10 Cuveta lacului natural Lacu Roșu 12,60 Harghita 10 ani 63854
11 Cuveta acumulării Priză Pașcani 60,66 Iași 10 ani 64191
12 Cuveta acumulării Priză Trotuș 23,45 Bacău 10 ani 64192
13 Cuveta lacului Bacău II 57,51 Bacău 10 ani 64194
14 Cuveta acumulării de pe pârâul Valea Oii 1,622 Harghita 10 ani 64195
15 Cuveta acumulării Dragomirna 85 Suceava 10 ani 64200
16 Cuveta acumulării Mihoveni 28,5 Suceava 10 ani 64201
17 Cuveta acumulării Șerbăuți 27,5 Suceava 10 ani 64203
18 Cuveta acumulării Solca 2,16 Suceava 10 ani 64204
19 Cuveta lacului natural Cuejdel 12,18 Neamț 10 ani 65169
20 Canal Siret - Bărăgan 50 Vrancea 10 ani 63928
21 Îndiguire râu Moldova 2 Suceava 10 ani 64376
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ SOMEȘ - TISA
1 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Someș 2930,89 Bistrița-Năsăud 10 ani 63736
2 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Tisa 415,06 Satu Mare 10 ani 101151
3 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Someș 2425,64 Cluj 10 ani 101323
4 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Someș 2398,1 Maramureș 10 ani 101328
5 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Someș 1504,57 Sălaj 10 ani 101332
6 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Crasna 220,61 Sălaj 10 ani 101337
7 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Someș-Crasna 1431,13 Satu Mare 10 ani 101340
8 Terenuri situate în albiile minore ale cursurilor de apă din B.H. Tisa 1677,65 Maramureș 10 ani 149917
9 Cuveta acumulării Colibița 324,56 Bistrița-Năsăud 10 ani 64019
10 Cuveta acumulării Gilău 63,27 Cluj 10 ani 64021
11 Cuveta acumulării Sălățig 52,07 Sălaj 10 ani 64022
12 Cuveta acumulării Vârșolț 460,60 Sălaj 10 ani 64024
13 Cuveta acumulării Strâmtori 113,00 Maramureș 10 ani 64026
14 Cantonul Vetiș 0,5378 Satu Mare 10 ani 64875
15 Nod de presiune Ferneziu Maramureș 10 ani 113181
16 Regularizări bazin Someș D.A. Someș - Tisa Bistrița-Năsăud 10 ani 64590
17 Regularizări bazin Someș D.A. Someș - Tisa Cluj 10 ani 64591
18 Regularizări bazin Someș D.A. Someș - Tisa Sălaj 10 ani 64592
19 Regularizări bazin Someș D.A. Someș - Tisa Maramureș 10 ani 64593
20 Regularizări bazin Someș D.A. Someș - Tisa Satu Mare 10 ani 64594
EXPLOATAREA COMPLEXĂ STÂNCA - COSTEȘTI
1 Cuveta lacului de acumulare Stânca - Costești 1800 Botoșani 10 ani 102289

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...