Suspendarea la cerere a calității de membru al OAMGMAMR | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 04.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Generalități CAPITOLUL III Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR

CAPITOLUL II Suspendarea la cerere a calității de membru al OAMGMAMR

Art. 3. -

Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR poate fi solicitată pe o perioadă de până la 5 ani, în următoarele situații:

a) concediu de maternitate;

b) concediu pentru creșterea copilului de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

c) concediu pentru incapacitate temporară de muncă, dacă acesta are o durată mai mare de 6 luni;

d) concediu paternal;

e) șomaj, caz în care suspendarea se acordă pe durata șomajului;

f) rezidență temporară pe teritoriul altei țări, dacă depășește 6 luni;

g) alte motive obiective care justifică imposibilitatea exercitării profesiei pe o perioadă determinată, de până la cinci ani.

Art. 4. -

(1) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care solicită suspendarea calității de membru se vor adresa filialei OAMGMAMR unde sunt înregistrați.

(2) Solicitarea se va face în scris, prin depunerea unei cereri conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, și va fi însoțită de:

a) certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original;

b) copii (în conformitate cu originalul) ale documentelor justificative, pe baza cărora se solicită suspendarea calității de membru la cerere (documente medicale, decizii de suspendare a contractului de muncă, carnet de șomaj, dovada rezidenței în altă țară etc.).

(3) Cererea de suspendare va fi depusă personal sau prin împuternicit.

(4) Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care solicită suspendarea calității de membru al OAMGMAMR trebuie să achite cotizația de membru datorată până la data cererii.

(5) În termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de suspendare, președintele filialei decide aprobarea sau respingerea acesteia și va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art. 5. -

(1) Suspendarea intră în vigoare și produce efecte din momentul aprobării cererii de suspendare.

(2) Încetarea suspendării la cerere a calității de membru al OAMGMAMR se face în baza solicitării scrise întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, la care solicitantul anexează, în original, certificatul de cazier judiciar, precum și certificatul de sănătate fizică și psihică, aflate în termen de valabilitate.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) se depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru, cu cel puțin 5 zile anterior datei la care acesta urmează să își reia activitatea profesională.

Acesta este un fragment din Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 04.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...