Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 04.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Suspendarea la cerere a calității de membru al OAMGMAMR CAPITOLUL IV Încetarea calității de membru al OAMGMAMR

CAPITOLUL III Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR

Art. 6. -

Suspendarea disciplinară a calității de membru al OAMGMAMR are loc în următoarele situații:

a) prin hotărâre a Consiliului național al OAMGMAMR;

b) prin hotărâre a Consiliului județean, respectiv a Consiliului Municipiului București, în cazul nerealizării anuale a numărului minim de credite;

c) prin decizie a Biroului Consiliului județean, respectiv a Biroului Consiliului Municipiului București, în cazul membrilor care nu au plătit cotizația datorată pe o perioadă de 6 luni;

d) ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive a instanței judecătorești pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei.

Art. 7. -

(1) Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR prin hotărâre emisă de Consiliul național al OAMGMAMR poate interveni în următoarele situații:

a) ca sancțiune disciplinară, în condițiile prevăzute de art. 62 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare;

b) pe durata stării de incompatibilitate.

(2) Hotărârea Consiliului național al OAMGMAMR prin care se decide suspendarea calității de membru al OAMGMAMR va fi transmisă filialei căreia îi aparține membrul respectiv, în termen de cel mult 5 zile de la adoptare.

(3) Președintele filialei județene/a municipiului București a OAMGMAMR va întreprinde toate demersurile necesare pentru înștiințarea persoanei în cauză, solicitându-i să depună la filială certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

(4) Președintele filialei județene/a municipiului București a OAMGMAMR va înștiința direcția de sănătate publică județeană/a municipiului București și angajatorul unde membrul sancționat își desfășoară activitatea și va dispune actualizarea corespunzătoare a bazei de date a Registrului național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România.

Art. 8. -

(1) Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care, în termen de 6 luni, nu au realizat numărul minim de credite pentru anul precedent, se va face prin hotărâre a Consiliului județean/al municipiului București al OAMGMAMR.

(2) Suspendarea încetează la data realizării numărului de credite restante.

Art. 9. -

(1) Suspendarea calității de membru al OAMGMAMR, în cazul membrilor care nu au plătit cotizația datorată pe o perioadă mai mare de 6 luni, se va face prin decizie emisă de Biroul Consiliului județean/al municipiului București al OAMGMAMR.

(2) Suspendarea calității de membru încetează la data achitării cotizației restante.

Art. 10. -

În cazul în care suspendarea calității de membru al OAMGMAMR intervine ca urmare a pronunțării unei hotărâri definitive a instanței judecătorești pentru săvârșirea unei infracțiuni legate de exercitarea profesiei, hotărârea instanței va fi adusă la cunoștința Biroului executiv al OAMGMAMR, direcției de sănătate publică județene/a municipiului București și angajatorului membrului respectiv, de către președintele filialei.

Art. 11. -

Membrul OAMGMAMR suspendat în una din situațiile prevăzute la art. 6 este obligat să depună la filiala OAMGMAMR al cărei membru este certificatul de membru și avizul de liberă practică (dacă este cazul) în original.

Art. 12. -

(1) Pe durata suspendării calității de membru al OAMGMAMR se suspendă toate obligațiile și drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Pe perioada suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea obligația de plată a cotizației și nu va fi obligat să efectueze numărul anual de credite stabilit de Consiliul național al OAMGMAMR.

(3) Pe durata suspendării, membrul OAMGMAMR nu va avea dreptul să exercite profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

Acesta este un fragment din Procedura de suspendare și de retragere a calității de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România din 04.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...