Ministerul Educației Naționale - MEN

Ordinul nr. 5509/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, și a Cartei Auditului Intern aplicabile Compartimentului de audit intern al Ministerului Educației Naționale

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 03 ianuarie 2018.

În vigoare de la 03 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 13 lit. a) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, și al prevederilor pct. 1.4.1 lit. a) din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013;

văzând avizele Unității centrale de armonizare pentru auditul public intern de pe lângă Ministerul Finanțelor Publice, înregistrate cu nr. 162 din 19.05.2017 și, respectiv, 163 din 19.05.2017, în care se precizează că în conformitate cu prevederile art. 8 lit. f) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, și ale pct. 6.2.3. din Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013, se comunică Avizul favorabil cu privire la Carta Auditului Intern privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Ministerului Educației Naționale, respectiv la conformitatea Normelor metodologice specifice privind exercitarea activității de audit intern din cadrul Ministerului Educației Naționale,

ținând cont de prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, cu modificările ulterioare,

ministrul educației naționale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern la nivelul Ministerului Educației Naționale și în entitățile publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Educației Naționale la nivelul cărora nu există norme specifice de audit public intern, întocmite conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013, prevăzute în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se aprobă Carta Auditului Intern privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Ministerului Educației Naționale, prevăzută în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Compartimentul audit intern va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.281/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern în structura Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului și în unitățile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 și 879 bis din 10 decembrie 2003.

Ministrul educației naționale,
Liviu-Marian Pop

București, 16 noiembrie 2017.

Nr. 5.509.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...