Guvernul României

Hotărârea nr. 932/2017 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară - ROVETEMERG" la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 3 din 03 ianuarie 2018.

În vigoare de la 03 ianuarie 2018

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere art. 223 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară - ROVETEMERG" la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fonduri externe nerambursabile, din veniturile proprii ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași și în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE

Contrasemnează:
p. Ministrul educației naționale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene,
Sirma Caraman,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Ionuț Mișa

București, 20 decembrie 2017.

Nr. 932.

ANEXĂ

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII
tehnico-economici ai obiectivului de investiții
"Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze și siguranța alimentară - ROVETEMERG" la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

Titular: Ministerul Educației Naționale

Beneficiar: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași

Amplasament: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, municipiul Iași, județul Iași

Indicatorii tehnico-economici

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei 35.972
(în prețuri valabile la data de ianuarie 2017;
1 euro = 4,5016 lei), din care:
construcții + montaj (C+M) mii lei 6.433
Valoarea rest de executat a investiției
(inclusiv TVA)
mii lei 33.203
(în prețuri valabile la data de ianuarie 2017;
1 euro = 4,5016 lei), din care:
construcții + montaj (C+M) mii lei 3.919
Eșalonarea investiției INV/C+M
- Anul I mii lei/mii lei 11.000/3.000
- Anul II mii lei/mii lei 11.000/919
- Anul III mii lei/mii lei 11.203/0
Capacități
Suprafața construită mp 750,80
Suprafața desfășurată mp 1.501,60
Durata de realizare a investiției
(rest de executat)
luni 36

Factori de risc

Obiectivul de investiții se va proteja cu respectarea reglementărilor tehnice: cod de proiectare seismică - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-1/2013; Normativ de siguranță la foc a construcțiilor, indicativ P 118-1999, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea investiției

Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza din fonduri externe nerambursabile, din veniturile proprii ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iași și în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...