Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislația în vigoare la momentul efectuării plății | Normă metodologică

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule din 12.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislația în vigoare la momentul efectuării plății

9.1. În situația în care contribuabilul a achitat taxa/timbrul, în mod eronat, în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, restituirea sumei respective se va efectua de către organul fiscal central competent în baza Dispoziției de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, prevăzută în anexa nr. 8 la ordin, emisă de Administrația Fondului pentru Mediu.

9.2. Pentru eliberarea dispoziției de restituire prevăzute la subpct. 9.1, contribuabilul depune o cerere în acest sens la Administrația Fondului pentru Mediu, la care anexează o copie a documentului care atestă plata taxei/timbrului.

9.3. În baza cererii prevăzute la subpct. 9.2, Administrația Fondului pentru Mediu verifică existența plății eronate efectuate de către contribuabil pentru achitarea taxei/timbrului.

9.4. După verificarea efectuată potrivit subpct. 9.3, în situația în care Administrația Fondului pentru Mediu constată faptul că plata a fost virată eronat în alt cont decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, aceasta întocmește, în trei exemplare, Dispoziția de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, dintre care două exemplare le comunică contribuabilului.

9.5. În situația în care, după efectuarea verificării potrivit subpct. 9.3, Administrația Fondului pentru Mediu constată faptul că plata nu este înregistrată în conturile acestei instituții, emite, în două exemplare, Dispoziția de respingere a cererii privind confirmarea plății efectuate eronat a taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 9 la ordin, din care un exemplar îl comunică contribuabilului.

9.6. Odată cu emiterea dispoziției de restituire prevăzute la subpct. 9.4, Administrația Fondului pentru Mediu transferă suma plătită eronat de către contribuabil, în contul prevăzut la pct. 3 subpct. 3.5.

9.7. Pentru restituirea sumei plătite eronat în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel în care trebuia efectuată plata potrivit legislației în vigoare la momentul plății, contribuabilul depune la organul fiscal central competent cererea prevăzută la pct. 1 subpct. 1.2, împreună cu un exemplar original al dispoziției de restituire eliberat de Administrația Fondului pentru Mediu. Prevederile pct. 2 subpct. 2.1-2.7, subpct. 2.8 lit. a) și b), subpct. 2.9 lit. a)-c) și subpct. 2.13-2.16, pct. 3 subpct. 3.1- 3.19, pct. 4 subpct. 4.1-4.6 și pct. 5 subpct. 5.1-5.3 se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule din 12.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă metodologică:
Procedura de restituire, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și a dobânzilor aferente acestora
Procedura de restituire a sumelor stabilite de instanțele de judecată prin hotărâri definitive, precum și a cheltuielilor bănești stabilite de aceste instanțe și a oricăror altor cheltuieli ocazionate de executarea silită
Procedura de restituire a sumelor prevăzute la art 5 și 6 din ordonanța de urgență
Procedura de restituire a taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, în situația în care autovehiculul nu a fost înmatriculat
Procedura de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasate în alt cont al Administrației Fondului pentru Mediu decât cel prevăzut de legislația în vigoare la momentul efectuării plății
;
se încarcă...