Contravenții și sancțiuni | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

După articolul 43 se introduce un nou capitol, capitolul IV^1 "Contravenții și sancțiuni", cuprinzând articolele 43^1 43^3 , cu următorul cuprins: - " -
CAPITOLUL IV1
Contravenții și sancțiuni

Art. 431. -

(1) Partenerul public răspunde contravențional în cazurile și condițiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Nerespectarea de către partenerul public a dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. d, respectiv art. 17 alin. (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.

(3) Nerespectarea de către partenerul public a dispozițiilor art. 17 alin. (1) lit. b), respectiv art. 17 alin. (5) și (6) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

Art. 432. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 431 și aplicarea sancțiunilor se realizează de către persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice sau, după caz, din cadrul unităților subordonate acestuia, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 433. -

(1) Aplicarea sancțiunii cu amendă contravențională prevăzute la art. 431 se prescrie în termen de 36 de luni de la data săvârșirii faptei.

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 431 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 13 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...