Art 35 " | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 35. -

(1) Fără a fi afectate prevederile art. 36, din motive excepționale legate de interesul public, partenerul public poate modifica unilateral sau, după caz, denunța unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a) această posibilitate, inclusiv categoriile de motive excepționale legate de interesul public, a fost inclusă în documentația de atribuire într-o modalitate clară, precisă și neechivocă, precum și în contractul de parteneriat public-privat;

b) modificarea contractului nu alterează natura generică a contractului inițial;

c) cu notificarea prealabilă a partenerului privat, a societății de proiect și a finanțatorilor proiectului de parteneriat public- privat, conform prevederilor contractului de parteneriat public-privat.

(2) În sensul prezentei legi, pot constitui motive excepționale legate de interesul public aspecte precum cele legate de sănătatea publică, protecția mediului, standarde de siguranță și calitate, suportabilitatea tarifului de către utilizatorii serviciului, necesitatea de a asigura accesul neîngrădit la un anumit serviciu public.

(3) În cazul în care modificarea ori denunțarea unilaterală a contractului de către partenerul public generează partenerului privat costuri decurgând din aplicarea clauzelor contractului de parteneriat public-privat, acesta poate beneficia de plata unor sume din partea partenerului public.

(4) Categoriile de costuri și modalitatea de determinare a acestora, potrivit prevederilor alin. (3), sunt prevăzute în documentația de atribuire și în contractul de parteneriat public- privat.

(5) Contractul de parteneriat public-privat trebuie să conțină un mecanism de ajustare a plăților către societatea de proiect, în situația în care modificarea unilaterală a contractului de către partenerul public este favorabilă partenerului privat, prin reducerea lucrărilor ce trebuie executate sau în orice altă modalitate, astfel încât valoarea contribuției partenerului public să fie mai mică de 50% din valoarea investiției, conform art. 3 lit. c)."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 104/2017:
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 26 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 31 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 35 "
Art 36 "
Art 38 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 43^1 Contravenții și sancțiuni
Art 43^2 Contravenții și sancțiuni
Art 43^3 Contravenții și sancțiuni
Art II
Art III
Art IV
;
se încarcă...