Art 34 " | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 34. -

(1) Partenerul public poate constitui, în condițiile prezentei legi, cu respectarea reglementărilor privind ajutorul de stat, dar fără a mai fi necesară parcurgerea unei alte proceduri de atribuire decât cea reglementată prin prezenta lege, în beneficiul societății de proiect, cu privire la bunuri destinate realizării proiectului și asupra cărora are dreptul de a dispune, în condițiile legii:

a) drepturi de concesiune asupra bunurilor proprietate publică sau drepturi născute din închirierea bunurilor proprietate publică;

b) drepturi de superficie, de servitute sau drepturi de folosință asupra bunurilor proprietate privată.

(2) Partenerul privat sau societatea de proiect, după caz, nu poate subconcesiona, în tot ori în parte, bunurile, serviciile sau lucrările concesionate și nu poate încredința realizarea obiectului contractului unei alte persoane, cu excepția cazurilor anume prevăzute de prezenta lege.

(3) Bunurile realizate în baza contractului de parteneriat public-privat și bunurile de retur, definite potrivit prevederilor art. 96 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, nu pot fi grevate cu sarcini și nu pot face obiectul unei proceduri de executare silită, pe durata contractului de parteneriat public- privat."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 104/2017:
Art 21 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 26 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 31 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 35 "
Art 36 "
Art 38 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 43^1 Contravenții și sancțiuni
Art 43^2 Contravenții și sancțiuni
Art 43^3 Contravenții și sancțiuni
Art II
Art III
;
se încarcă...