Art 33 " | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 33. -

(1) Durata contractului de parteneriat public-privat se stabilește atât în documentația de atribuire, cât și în contractul de parteneriat public-privat și nu poate depăși timpul estimat în mod rezonabil necesar partenerului privat pentru a obține un venit minim care să permită recuperarea costurilor investițiilor efectuate, a costurilor în legătură cu exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum și a unui profit rezonabil.

(2) Stabilirea duratei se face astfel încât:

a) la finalul duratei contractului de parteneriat public-privat, bunul realizat în temeiul acestuia să fie în bună stare de funcționare și exploatabil conform standardelor aplicabile serviciului public și/sau bunurilor similare, în condițiile stabilite prin documentația de atribuire și prin contractul de parteneriat public-privat;

b) să se evite restricționarea artificială a concurenței;

c) să se asigure un nivel rezonabil și suportabil al prețurilor pentru serviciile ce formează obiectul proiectului, ce urmează să fie plătite de către beneficiarii serviciilor;

d) să permită transferul optim al riscurilor către partenerul privat, astfel cum prevede art. 3 lit. d).

(3) Profit rezonabil înseamnă o rată de rentabilitate normală a capitalului pentru sectorul de activitate și care ține seama de nivelul de risc al serviciului public, evaluată la momentul întocmirii studiului de fundamentare."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 104/2017:
Art 19 "
Art 21 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 26 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 31 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 35 "
Art 36 "
Art 38 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 43^1 Contravenții și sancțiuni
Art 43^2 Contravenții și sancțiuni
Art 43^3 Contravenții și sancțiuni
Art II
;
se încarcă...