Art 31 " | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 31. -

(1) În situația asocierii unor entități publice în vederea atribuirii și încheierii unui contract de parteneriat public- privat, acestea trebuie să stabilească, în acordul de asociere:

a) modul de repartizare între asociați și condițiile de exercitare a drepturilor și obligațiilor ce decurg din calitatea de partener public, pe parcursul executării contractului de parteneriat public-privat, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice;

b) modul de utilizare a bunului și de operare a serviciului public ce formează obiectul parteneriatului public-privat;

c) modul de repartizare între asociați, la terminarea contractului, și condițiile ulterioare de exercitare a drepturilor asupra bunului ce formează obiectul parteneriatului public- privat, cu respectarea prevederilor contractului de parteneriat public-privat și a dispozițiilor legale în materia proprietății publice.

(2) Societatea de proiect se constituie având ca scop exclusiv realizarea tuturor activităților necesare, direct și indirect, pentru îndeplinirea obiectului proiectului de parteneriat public- privat.

(3) Pe durata realizării proiectului, societatea de proiect poate înlocui subcontractorii, aplicând, după caz, prevederile art. 218-220 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, art. 232-234 din Legea nr. 99/2016 și art. 94-99 din Legea nr. 100/2016, urmând ca, trimestrial, să demonstreze partenerului public capacitatea sa tehnică de a realiza lucrările aferente proiectului de parteneriat public-privat.

(4) Contractele de parteneriat public-privat se semnează cu respectarea etapelor prevăzute la art. 17.

(5) Nerespectarea prevederilor alin. (4) atrage răspunderea disciplinară, contravențională, civilă sau penală a partenerului public, după caz."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 104/2017:
Art 17 "
Art 17^1 "
Art 19 "
Art 21 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 26 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 31 "
Art 32 "
Art 33 "
Art 34 "
Art 35 "
Art 36 "
Art 38 "
Art 39 "
Art 40 "
Art 43^1 Contravenții și sancțiuni
Art 43^2 Contravenții și sancțiuni
;
se încarcă...