Art 17^1 " | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1 , cu următorul cuprins: - " -
Art. 171. -

(1) Pentru pregătirea proiectelor de parteneriat public-privat prevăzute la alin. (3), autoritatea/entitatea contractantă este exceptată de la aplicarea prevederilor art. 44 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În situația în care studiul de fundamentare relevă faptul că scenariul realizării proiectului prin achiziție publică are un cost mai mic decât cel al realizării proiectului prin parteneriat public- privat, iar autoritatea/entitatea contractantă decide implementarea proiectului în regim de achiziție publică, pentru proiectele semnificative, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a transmite Ministerului Finanțelor Publice informațiile necesare, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice privind prioritizarea proiectelor de investiții publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2014, în vederea evaluării gradului de pregătire a proiectului, potrivit prevederilor art. 44 lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Categoriile de proiecte de parteneriat public-privat dezvoltate de către autoritățile publice sunt cuprinse în Programul strategic aprobat de către Guvern, în urma centralizării de către Ministerul Finanțelor Publice a categoriilor de proiecte propuse de către administrația publică centrală și, respectiv, de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru categoriile de proiecte inițiate de către administrația publică locală."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 104/2017:
Art 4 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 14 "
Art 16 "
Art 17 "
Art 17^1 "
Art 19 "
Art 21 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 26 "
Art 27 "
Art 28 "
Art 31 "
Art 32 "
;
se încarcă...