Art 13 " | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 13. -

(1) Partenerul public poate contribui la realizarea proiectului de parteneriat public-privat prin una sau mai multe dintre următoarele modalități, în condițiile specificate în documentația de atribuire și în contractul de parteneriat public- privat:

a) constituirea anumitor drepturi în favoarea societății de proiect, în condițiile legii, potrivit prevederilor art. 34;

b) aporturi în numerar la capitalul social al societății de proiect, în cazul parteneriatului public-privat instituțional;

c) asumarea unor obligații privind etapele premergătoare execuției investiției, precum: cheltuieli privind exproprierile necesare implementării proiectului, cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a altor studii aferente obiectivelor de investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege; cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică;

d) asumarea unor obligații de plată față de societatea de proiect, altele decât cele de la lit. c), în condițiile prezentei legi.

(2) În determinarea valorii contribuției partenerului public la finanțarea realizării investiției nu se iau în calcul obligațiile asumate la alin. (1) lit. c).

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul în care entitatea contractantă intenționează recuperarea costurilor deja suportate, legate de pregătirea proiectului, mai puțin costurile privind exproprierile necesare implementării proiectului, acestea se includ în valoarea estimată a proiectului, entitatea contractantă având obligația de a le evidenția în mod distinct în documentația de atribuire.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), entitatea contractantă precizează în documentația de atribuire și în modelul de contract obligația viitorului partener privat de a rambursa costurile deja suportate de partenerul public, legate de pregătirea proiectului, precum și condițiile în care se va realiza această rambursare.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (4), entitatea contractantă poate condiționa intrarea în vigoare a contractului de parteneriat public-privat de rambursarea de către partenerul privat a costurilor deja suportate, legate de pregătirea proiectului respectiv.

(6) Contribuția partenerului public la proiectul de parteneriat public-privat se realizează în condițiile reglementărilor privind ajutorul de stat, utilizarea fondurilor publice, reglementărilor specifice domeniului de activitate al partenerului public privind finanțarea categoriilor de investiții care ar putea constitui obiectul unui contract de parteneriat public-privat și, respectiv, ale celor privind deficitul bugetar și datoria publică.

(7) În cazul în care, prin contractul de parteneriat public- privat, se stabilesc în sarcina partenerului public obligații de plată ce implică utilizarea fondurilor publice, creditele de angajament și creditele bugetare necesare sunt incluse în bugetul acestuia, în condițiile legii.

(8) Partenerul public poate efectua plăți din fonduri publice către societatea de proiect exclusiv pe parcursul operării și întreținerii proiectului realizat în parteneriat public-privat, cu excepția participării la finanțarea investițiilor care se realizează în cadrul proiectului, în condițiile prevăzute la alin. (1) și la art. 12.

(9) În condițiile prevăzute la alin. (1) și la art. 12, participarea partenerului public la finanțarea realizării investițiilor are loc după utilizarea contribuției partenerului privat.

(10) Până la recepția și preluarea obiectului investiției de către partenerul public, contribuția partenerului public la finanțarea realizării investițiilor se consideră avans.

(11) Pentru efectuarea plății potrivit alin. (10), partenerul privat are obligația de a prezenta partenerului public un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 104/2017:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 4 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 14 "
Art 16 "
Art 17 "
Art 17^1 "
Art 19 "
Art 21 "
Art 23 "
Art 24 "
Art 25 "
Art 26 "
;
se încarcă...