Art 1 " | Ordonanță de urgență 104/2017

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 1. -

(1) Prezenta lege reglementează încheierea și derularea parteneriatului public-privat.

(2) Parteneriatul public-privat are ca obiect realizarea unui bun sau, după caz, realizarea unor lucrări de intervenție și/sau extindere a unui bun sau a unor bunuri care vor aparține patrimoniului partenerului public, destinate prestării unui serviciu public și/sau operării unui serviciu public, în condițiile prezentei legi.

(3) În cazul în care obiectul contractului de parteneriat public- privat constă în realizarea de lucrări de intervenție și/sau extinderea unui bun, potrivit prevederilor alin. (2), lucrările efectuate trebuie să reprezinte peste 50% din valoarea bunului la finalizarea investiției.

(4) În situația în care contractul urmează a fi atribuit potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, acesta este contract de parteneriat public-privat atunci când din studiul de fundamentare realizat în baza prezentei legi rezultă faptul că, în contrapartida lucrărilor executate și/sau a serviciului public prestat, plățile efectuate de către partenerul public urmează să reprezinte peste 50% din veniturile obținute de către societatea de proiect.

(5) În situația în care contractul care urmează să fie atribuit este considerat contract de parteneriat public-privat, în condițiile prevăzute la alin. (4), următorii termeni vor fi utilizați, fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 100/2016, după cum urmează:

a) «contract de concesiune de lucrări» și «contract de concesiune de servicii» se înlocuiesc cu sintagma «contract de parteneriat public-privat»;

b) «concedent» se înlocuiește cu sintagma «partener public»;

c) «concesionar» se înlocuiește cu sintagma «partener privat»;

d) «anunț de concesionare» se înlocuiește cu sintagma «anunț de participare»;

e) «studiu de fundamentare a deciziei de concesionare» se înlocuiește cu sintagma «studiu de fundamentare».

(6) În cuprinsul prezentei legi, termenul «bun» se utilizează cu sensul de bun imobil reglementat la art. 537-538 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 104/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 104/2017:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 3 "
Art 4 "
Art 6 "
Art 7 "
Art 8 "
Art 11 "
Art 12 "
Art 13 "
Art 14 "
;
se încarcă...