Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL XI Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 50. -

Obligația de a calcula și de a plăti ecotaxa în valoare de 0,1 lei/bucată prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piața națională pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile, după cum urmează:

a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere, pentru pungile și sacoșele fabricate în România;

b) operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, pentru pungile și sacoșele achiziționate din afara spațiului național.

Art. 51. -

(1) Sunt supuse taxării, fără excepție, toate pungile și sacoșele pentru cumpărături, indiferent de forma acestora sau de modalitatea de realizare a mânerului, cu sau fără perforații, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile.

(2) Sunt considerate ca fiind obținute din resurse neregenerabile următoarele materiale:

- polietilenă de joasă densitate (LDPE);

- polietilenă de înaltă densitate (HDPE);

- polietilenă de medie densitate (MDPE);

- polietilenă liniară (LLDPE);

- polistiren (PS);

- policlorură de vinil (PVC);

- polipropilenă (PP);

- materiale compozite fabricate din hârtie și polietilenă și/sau polipropilenă;

- materiale compozite fabricate din hârtie cu aluminiu.

(3) Lista prevăzută la alin. (2) nu are caracter exhaustiv.

Art. 52. -

(1) Nu sunt supuse taxării pungile și sacoșele pentru cumpărături confecționate din materiale obținute din resurse regenerabile.

(2) Substanțele/Aditivii folosite/folosiți pentru inscripționarea elementelor de identificare și informare potrivit legii, substanțele folosite pentru personalizare/colorare nu sunt considerate resurse neregenerabile dacă ponderea fiecăreia dintre ele nu depășește 1% din greutatea pungii sau a sacoșei - produs finit și, cumulativ, 5% din greutatea pungii sau a sacoșei - produs finit.

Art. 53. -

Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care nu sunt supuse taxării, sunt obligați pentru fiecare lot:

a) să dețină buletine de analiză, rapoarte de încercare, certificate sau alte documente care atestă compoziția materiei prime/materialului din care sunt confecționate pungile/sacoșele, în original sau copie legalizată;

b) să dețină situații lunare, pe tip de material, privind cantitatea și numărul de pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piața națională;

c) la efectuarea inspecției fiscale să facă dovada tipului/compoziției materialului utilizat la fabricarea pungilor și sacoșelor introduse pe piața națională.

Art. 54. -

Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării, sunt obligați:

a) să stabilească lunar, pe tip de material, cantitatea și numărul de pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, introduse pe piața națională;

b) să declare și să plătească trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile și numărul de pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat.

Art. 55. -

Operatorii economici care introduc pe piața națională pungi și sacoșe pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, care sunt supuse taxării, sunt obligați să înscrie elementele de identificare și caracterizare prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să evidențieze distinct ecotaxa pe documentele de vânzare.

Mergi la:
Prevederi generale
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxelor prevăzute la art 9 alin (1) lit b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al penalității prevăzute la art 9 alin (1) lit ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al obligației prevăzute la art 9 alin (1) lit ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...