Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL IV Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 17. -

(1) Proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite, au obligația de a declara și de a plăti la Fondul pentru mediu taxa pentru deșeurile inerte și deșeurile nepericuloase încredințate de către terți, în vederea eliminării finale prin depozitare în spații autorizate în acest scop, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) se aplică în cazul deșeurilor inerte și deșeurilor nepericuloase reglementate prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Pentru deșeurile municipale sunt considerați terți producătorii de deșeuri persoane fizice ori juridice ce se află în posesia acestora, inclusiv unitățile administrativ teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor. Modificări (1)

(4) Obligația prevăzută la alin. (1) revine următorilor proprietari sau, după caz, administratori de depozite:

a) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri inerte, pentru deșeurile inerte încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare;

b) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri nepericuloase, pentru deșeurile municipale încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare;

c) care dețin sau administrează depozite autorizate de deșeuri nepericuloase, pentru deșeurile nepericuloase de orice altă origine, eliminate final prin depozitare, care satisfac criteriile de acceptare la depozitul de deșeuri nepericuloase.

(5) Criteriile care trebuie îndeplinite de deșeuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasă de depozit și lista națională de deșeuri acceptate pentru fiecare clasă de depozit sunt cele reglementate în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 18. - Modificări (1)

(1) În baza principiului "poluatorul plătește" și pentru implementarea instrumentului economic "plătește cât arunci", contravaloarea taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se suportă de către persoana a cărei activitate a generat deșeurile, care le încredințează în vederea eliminării finale prin depozitare.

(2) Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, conform competențelor stabilite de Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, includ în tarif/taxa de salubrizare contravaloarea taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau asigură fondurile necesare achitării acesteia, in vederea stimulării colectării selective și sortarea deșeurilor municipale.

Art. 19. - Modificări (1)

(1) Baza de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă cantitățile de deșeuri inerte și cantitățile de deșeuri nepericuloase cântărite la încredințarea în vederea eliminării finale.

(2) În situația în care în cadrul depozitului există stație de sortare/tratare autorizate, baza de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă diferența între cantitatea de deșeuri preluată în vederea eliminării prin depozitare și cantitatea de deșeuri sortată/tratată și încredințată operatorilor economici autorizați în vederea valorificării.

Art. 20. - Modificări (1)

Taxele pentru deșeurile inerte și deșeurile nepericuloase încredințate de către terți în vederea eliminării finale prin depozitare se declară și se plătesc lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, de către proprietarii, respectiv de către administratorii de depozite.

Mergi la:
Prevederi generale
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxelor prevăzute la art 9 alin (1) lit b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al penalității prevăzute la art 9 alin (1) lit ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al obligației prevăzute la art 9 alin (1) lit ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...