Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL XVI Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 73. -

(1) Începând cu 1 ianuarie 2017, obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine operatorilor economici care introduc pe piața națională echipamente electrice și electronice, denumite în continuare EEE, care fac obiectul domeniului de aplicare al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

(2) Pentru perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2017, contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual pentru diferența dintre cantitățile de EEE declarate ca fiind introduse pe piața națională de operatorii economici care introduc pe piața națională EEE și cantitățile de EEE constatate de Administrația Fondului pentru Mediu ca fiind introduse pe piața națională. Modificări (1)

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018, contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de EEE corespunzătoare ratelor anuale minime de colectare calculate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice și cantitățile de deșeuri de EEE efectiv colectate. Modificări (1)

(4) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește numai în cazul neîndeplinirii ratelor anuale minime de colectare a deșeurilor de EEE corespunzătoare cantităților de EEE introduse pe piața națională pentru care nu s-a predat responsabilitatea unor operatori economici autorizați sau care nu au fost declarate în cadrul unor contracte de preluare de responsabilitate.

Art. 74. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 73 sunt obligați:

a) să stabilească și să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cantitățile introduse pe piața națională până la data de 14 august 2018 inclusiv, pentru care există obligația de a declara, potrivit art. 73 alin. (1);

b) să stabilească și să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cantitățile introduse pe piața națională începând cu data de 15 august 2018, pentru care există obligația de a declara, potrivit art. 73 alin. (1).

Art. 75. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 73 pot realiza obligațiile anuale de colectare a deșeurilor de EEE în mod individual și/sau prin transferarea responsabilității către o organizație colectivă, conform prevederilor art. 25 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Art. 76. -

(1) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se determină ca fiind produsul dintre cantitatea totală de deșeuri de EEE corespunzătoare obligațiilor anuale de colectare prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, diminuată cu cantitatea de deșeuri de EEE efectiv colectate și contribuția stabilită în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pentru calculul contribuției la Fondul pentru mediu se aplică următoarea formulă:

Contribuția = {[(Qt1deee - Qc1deee)] x C1} + {[(Qt2deee - Qc2deee)] x C2]},

unde:

Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

C1 - contribuția prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;

C2 - contribuția prevăzută în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;

Qc1deee - cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, provenite din EEE pentru care există obligația de a declara și de a plăti contribuția, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;

Qc2deee - cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate, provenite din EEE pentru care există obligația de a declara și de a plăti contribuția, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;

Qt1deee - cantitatea totală de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din EEE pentru care există obligația de a plăti contribuția conform art. 73, pentru categoriile de EEE 1-4, 6-10 până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile de EEE 1-2, 4-6 începând cu data de 15 august 2018;

Qt2deee - cantitatea totală de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din EEE pentru care există obligația de a plăti contribuția conform art. 73, pentru categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018.

(3) Pentru operatorii economici prevăzuți la art. 73 care pun pe piață EEE din mai multe categorii, încadrate conform anexei nr. 1, respectiv anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, determinarea îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare și calculare a taxelor datorate către Fondul pentru mediu, atunci când este cazul, se va face separat, pe cele 2 fluxuri, astfel cum sunt acestea definite în anexa nr. 5 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru operatorii economici prevăzuți la art. 73 care pun pe piață și EEE din categoria 5 de EEE încadrate conform anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, respectiv din categoria 3 de EEE încadrate conform anexei nr. 2 la același act normativ, se consideră îndeplinite obligațiile anuale de colectare, avându-se în vedere exclusiv deșeurile de produse provenite din această categorie.

(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (2) diferența are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(6) Cantitatea de deșeuri de EEE colectată într-un an suplimentar față de obligațiile anuale de colectare nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.

Art. 77. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuți la art. 73 care își realizează în mod individual ratele minime anuale de colectare, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, sunt obligați:

a) să stabilească lunar cantitățile introduse pe piața națională pentru care există obligația de a declara potrivit art. 73 alin. (1), pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ, începând cu data de 15 august 2018;

b) să stabilească lunar, pentru fiecare categorie de EEE, cantitățile de deșeuri de EEE colectate de pe piața națională;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitatea de EEE pentru care există obligația de a declara potrivit art. 73 alin. (1), pentru fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018, precum și cantitatea de deșeuri de echipamente electrice și electronice pentru care există obligația de a declara, conform art. 73, care a fost colectată de pe piața națională și încredințate spre valorificare, separat, (i) pentru categoriile 1-4, 6-10 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv pentru categoriile 1-2, 4-6 de EEE începând cu data de 15 august 2018 și (ii) categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018;

d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 73, pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de colectare, separat, (i) pentru categoriile 1-4, 6-10 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoriile 1-2, 4-6 de EEE începând cu data de 15 august 2018 și (ii) categoria 5 de EEE până la data de 14 august 2018 inclusiv, respectiv categoria 3 de EEE începând cu data de 15 august 2018.

Art. 78. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 73 care își îndeplinesc în mod individual obligațiile anuale de colectare, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, sunt obligați să dețină situații, întocmite în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative, pentru:

a) cantitățile de deșeuri de EEE provenite din activitatea proprie, pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv, precum și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;

b) cantitățile de deșeuri de EEE provenite de la generatori sau deținători de deșeuri de EEE, stații de sortare, colectori autorizați, pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv, și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;

c) cantitățile de deșeuri de EEE provenite din activitatea proprie sau de la generatori sau deținători de deșeuri de EEE, stații de sortare, colectori sau valorificatori autorizați, care au fost încredințate, în baza unui contract, unui operator economic colector sau valorificator, pe fiecare categorie prevăzută anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;

d) trasabilitatea deșeurilor de EEE provenite din activitatea proprie și a celor provenite de la generatori sau deținători de deșeuri de EEE, stații de sortare, colectori și/sau valorificatori autorizați, evidențiată pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018, de la generatorul de deșeuri până la operatorul economic colector sau valorificator, care să conțină în mod clar cel puțin următoarele informații:

1. datele de identificare ale generatorilor deșeurilor, ale stațiilor de sortare sau, în cazul sortărilor din deșeuri municipale, ale colectorilor;

2. datele de identificare ale operatorilor economici comercianți, dacă este cazul, care acționează ca intermediari începând de la generatorii deșeurilor, stațiile de sortare, colectorii inițiali și până la operatorii economici colectori sau valorificatori;

3. datele de identificare ale operatorilor economici colectori sau valorificatori;

4. cantitățile tranzacționate pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, distinct pentru fiecare din operatorii economici prevăzuți la lit. a)-c), precum și data tranzacțiilor.

Art. 79. -

(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice sunt necesare următoarele:

a) deșeurile de EEE prevăzute la art. 78 care provin din activitatea proprie trebuie să fie înregistrate în evidența contabilă a generatorului, cu respectarea prevederilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare;

b) cantitățile de deșeuri de EEE menționate la art. 78 lit. c) trebuie să facă obiectul unei prestări de servicii de colectare, în care prestatorul este operatorul economic colector sau valorificator, iar beneficiarul operator economic prevăzut la art. 73;

c) facturarea serviciilor de colectare deșeuri de EEE se va face în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările contabile aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, în baza documentelor care dovedesc colectarea respectivelor deșeuri de EEE pentru operatorii economici prevăzuți la art. 73.

(2) Operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de EEE care colectează și valorifică deșeuri de EEE pentru operatorii prevăzuți la art. 73 sunt obligați să menționeze în contracte, pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transportului de deșeuri de EEE dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare.

(3) În lipsa facturii fiscale de prestare de servicii menționate la alin. (1) lit. b) și a mențiunii prevăzute la alin. (2), cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate de către operatorul economic colector sau valorificator pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare ale operatorilor economici prevăzuți la art. 73.

Art. 80. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2018, operatorii economici prevăzuți la art. 73 care își îndeplinesc obligațiile anuale de colectare prin transferarea responsabilității către o organizație colectivă, conform prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, sunt obligați: Modificări (1)

a) să stabilească lunar și să dețină situații privind cantitățile de EEE totale și pe fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018, pentru care există obligația de a declara potrivit art. 73 alin. (1);

b) să obțină lunar de la organizația colectivă cu care au încheiat contractul pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare situația cantităților de deșeuri de EEE colectate, pe fiecare categorie de EEE prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de EEE totale și pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018, pentru care există obligația de declarare potrivit art. 73, precum și cantitățile totale de deșeuri de EEE colectate și pe fiecare categorie prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice până la data de 14 august 2018 inclusiv și în anexa nr. 2 la același act normativ începând cu data de 15 august 2018;

d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru cantitățile de EEE care nu sunt gestionate prin intermediului unei organizații colective.

Art. 81. -

(1) Pot face obiectul contractului încheiat între operatorii economici prevăzuți la art. 80 și o organizație colectivă către care se transferă responsabilitatea, potrivit prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, numai cantitățile de EEE pentru care există obligația de declarare prevăzută la art. 73, începând cu luna în care a fost încheiat contractul.

(2) La data semnării contractului pentru realizarea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de EEE, operatorii economici prevăzuți la art. 73 au obligația să fie înregistrați în evidențele fiscale ale Administrației Fondului pentru Mediu pentru contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare. Dovada înregistrării este certificatul de atestare a obligațiilor fiscale la Fondul pentru mediu, document care trebuie obținut până la încheierea contractului.

(3) Pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de EEE sunt luate în considerare cantitățile de deșeuri de EEE contractate de organizațiile colective cu operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de EEE, pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar- contabile și documente justificative până la operatorul economic colector sau valorificator, după cum urmează:

a) cantitățile de deșeuri de EEE colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităților;

b) cantitățile de deșeuri de EEE colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze deșeuri de EEE prin achiziție de la populație sau de la distribuitori și comercianți;

c) cantitățile de deșeuri de EEE provenite de la operatorii economici ce acționează ca intermediari între generatorii deșeurilor, stațiile de sortare, colectorii inițiali și operatorii economici valorificatori;

d) cantitățile de deșeuri de EEE rezultate din procesul de sortare a deșeurilor municipale din stațiile de sortare;

e) cantitățile de deșeuri de EEE provenite de la operatorii economici valorificatori;

f) cantitățile de deșeuri de EEE provenite din activitatea proprie care fac obiectul contractului de preluare a responsabilității gestionării deșeurilor de EEE, încredințate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuți la art. 80, cu respectarea prevederilor art. 79.

Art. 82. -

(1) Operatorii economici care colectează deșeuri de EEE pentru organizațiile colective, autorizate potrivit prevederilor art. 25 alin. (6) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, sunt obligați să menționeze în contracte și în documentele contabile de însoțire a deșeurilor de EEE dacă încredințarea se face în scopul îndeplinirii obligațiilor anuale de colectare.

(2) În lipsa mențiunii prevăzute la alin. (1), cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind gestionate pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de EEE și nu vor fi luate în calcul la stabilirea obligațiilor de plată ale operatorilor economici prevăzuți la art. 73.

(3) Operația de colectare se recunoaște dacă este autorizată și dacă este desfășurată de către operatorul economic potrivit autorizației de mediu/autorizației integrate de mediu.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al penalității prevăzute la art 9 alin (1) lit ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al obligației prevăzute la art 9 alin (1) lit ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...