Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL X Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Art. 46. -

(1) Obligația de a declara la Fondul pentru mediu contribuția de 50 lei/tonă prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, revine unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor.

(2) Contribuția prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se plătește anual de către unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prevăzute la alin. (1) numai în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere a cantităților de deșeuri municipale eliminate prin depozitare cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006.

(3) Plata se face pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare de către operatorul serviciului de salubrizare.

Art. 47. - Modificări (1)

(1) Contribuția se calculează prin formula:

Contribuția = (Ccol*P - Crec)*50 lei,

unde:

Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Ccol - cantitatea de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, exprimată în tone, și se calculează utilizând formula: Ccol = Cdep + Cval + Crec, în care:

Cdep - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre eliminare prin depozitare, exprimată în tone;

Cval - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre valorificare prin alte forme decât reciclarea, exprimată în tone;

Crec - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre reciclare, exprimată în tone;

P - obiectivul anual de reducere prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, exprimat în procente.

(2) Pentru anul în curs se vor însuma toate cantitățile de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, precum și cantitățile de deșeuri municipale efectiv încredințate de către aceștia spre reciclare.

(3) Dacă în formula prevăzută la alin. (1) diferența are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(4) Pentru anul 2017, cantitățile de deșeuri municipale valorificate energetic în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2017 se vor cumula cu cantitățile reciclate pe parcursul întregului an.

Art. 48. -

Unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale au obligația, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, să calculeze, să declare și să plătească suma datorată în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 49. -

(1) Unitățile administrativ-teritoriale trebuie să dețină situații lunare și anuale, potrivit formularului din anexa nr. 4 la metodologie, întocmite de către operatorul serviciului de salubrizare, în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative cu privire la:

a) cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;

b) cantitățile de deșeuri municipale încredințate spre reciclare;

c) cantitățile de deșeuri municipale încredințate spre valorificare prin alte forme decât reciclarea.

(2) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să facă dovada trasabilității deșeurilor colectate până la operatorul economic valorificator.

(3) Operația de valorificare prin reciclare se recunoaște numai în condițiile îndeplinirii cerințelor din anexa nr. 2 la metodologie aplicabile tipului de deșeu, de către operatorul economic care a efectuat operația de valorificare.

(4) În cazul deșeurilor municipale reciclate prin compostare, sunt luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului de reducere numai cantitățile de deșeuri compostate în instalații autorizate din punctul de vedere al protecției mediului pentru producerea de medii de creștere a plantelor, de soluri de ghiveci înlocuitoare de turbă, de produse pentru fertilizare, produse pentru îmbunătățirea solurilor, pentru gestionarea humusului.

Mergi la:
Prevederi generale
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxelor prevăzute la art 9 alin (1) lit b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al taxei prevăzute la art 9 alin (1) lit q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al penalității prevăzute la art 9 alin (1) lit ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al obligației prevăzute la art 9 alin (1) lit ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...