Art 99 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 99. -

Pentru îndeplinirea obligațiilor anuale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, respectiv a deșeurilor de baterii și acumulatori portabili, sunt luate în considerare numai cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, contractate de operatorii economici prevăzuți la art. 93 cu operatori economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de EEE, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, pentru care se asigură trasabilitatea prin documente financiar-contabile și documente justificative până la operatorul economic colector sau valorificator, după cum urmează:

a) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, colectate în baza unui contract cu un operator economic care asigură serviciile de salubrizare a localităților;

b) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, colectate în baza unui contract cu un operator economic autorizat să colecteze astfel de deșeuri prin achiziție de la populație sau de la distribuitori și comercianți;

c) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, provenite de la colectori autorizați sau alți operatorii economici care acționează ca intermediari între generatorii deșeurilor, colectorii inițiali și operatorii economici valorificatori;

d) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, colectate de către operatorii de salubrizare;

e) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, respectiv de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, provenite de la operatorii economici valorificatori;

f) cantitățile de deșeuri de echipamente electrice și electronice, provenite din activitatea proprie a operatorilor economici prevăzuți la art. 80, care fac obiectul contractului de preluare a responsabilității, încredințate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuți la art. 80, cu respectarea prevederilor art. 79;

g) cantitățile de deșeuri de baterii și acumulatori portabili, provenite din activitatea proprie a operatorilor economici prevăzuți la art. 90, care fac obiectul contractului de preluare a responsabilității, încredințate unui operator economic colector sau valorificator de către operatorii economici prevăzuți la art. 90, cu respectarea prevederilor art. 89.

Mergi la:
Art 89 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 90 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 91 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 92 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 93 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 94 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 95 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 96 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 97 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 98 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 99 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 100 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...