Art 72 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 72. -

(1) Pentru a fi luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, sunt necesare următoarele:

a) cantitățile de deșeuri de ambalaje, respectiv de anvelope uzate, trebuie să facă obiectul unor contracte încheiate între operatorul economic prevăzut la art. 67 și operatori economici autorizați pentru prestarea de servicii de colectare, prestarea de servicii de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate;

b) facturarea serviciilor de valorificare/reciclare deșeuri de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și cu reglementările contabile, în baza documentelor care dovedesc valorificarea/reciclarea/gestionarea respectivelor deșeuri;

c) pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri de ambalaje trebuie să se menționeze că încredințarea se realizează în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de reciclare, de către operatorii economici prevăzuți la art. 67, precum și datele de identificare ale acestora;

d) pe facturile fiscale și pe documentele de însoțire a transporturilor de deșeuri de anvelope uzate trebuie să se menționeze că încredințarea se face în scopul îndeplinirii obiectivelor anuale de gestionare de către operatorii economici prevăzuți la art. 67, precum și datele de identificare ale acestora;

e) în cazul tranzacțiilor intraunionale sau extraunionale, trebuie să se dețină documentul care atestă calitatea de reciclator a destinatarului final pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate;

f) în cazul deșeurilor de ambalaje livrate în interiorul Uniunii Europene, cantitățile de deșeuri de ambalaje trebuie să fie confirmate de primire de către valorificatorul din țara de destinație potrivit Regulamentului U.E. nr. 1.013/2006 privind transferurile de deșeuri;

g) în cazul deșeurilor de ambalaje exportate în afara Uniunii Europene, trebuie să se dețină dovada că operațiunile de valorificare/reciclare s-au desfășurat în condiții prevăzute prin legislația comunitară în domeniu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare;

h) pentru cantitățile de deșeuri de ambalaje încredințate, operatorii economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului trebuie să respecte cerințele din anexa nr. 2 la metodologie, aplicate operației la care a fost supus materialul de ambalare.

(2) În cazul neîndeplinirii cerințelor prevăzute la alin. (1) cantitățile respective nu sunt considerate ca fiind reciclate, respectiv gestionate de către operatorul economic valorificator pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a deșeurilor de ambalaje, respectiv de gestionare a anvelopelor uzate, care revin operatorilor economici prevăzuți la art. 67.

(3) Operatorul economic prevăzut la art. 67 este obligat să facă dovada trasabilității deșeurilor de ambalaje, respectiv a anvelopelor uzate, de la colectorul cu care a contractat serviciile până la valorificator, prin documente financiar-contabile și documente justificative.

Mergi la:
Art 62 Modul de calcul al penalității prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 63 Modul de calcul al penalității prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 64 Modul de calcul al penalității prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 65 Modul de calcul al obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 66 Modul de calcul al obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 67 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 68 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 69 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 70 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 71 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 72 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 73 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 74 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 75 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 76 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 77 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 78 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 79 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 80 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 81 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
Art 82 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...