Art 68 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Modul de calcul al contribuției prevăzute la art 9 alin (1) lit v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 68. -

(1) Cantitatea de deșeuri de ambalaje care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, respectiv valorificată prin reciclare, pentru îndeplinirea obiectivelor anuale, se realizează prin următoarele componente:

a) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din PET și din aluminiu;

b) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclarea deșeurilor de ambalaje din plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;

c) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată prin reciclare suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a) și b), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare prin reciclare, cantitate care se poate realiza prin valorificarea prin reciclare a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 67;

d) cantitatea de deșeuri care trebuie valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie suplimentar față de cantitățile prevăzute la lit. a), b) și c), pentru îndeplinirea obiectivului global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie, cantitate ce se poate realiza prin oricare operație de valorificare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie a oricărui tip de material de ambalare, în limita cantităților din materialul respectiv pentru care există obligația de a declara și de a plăti, potrivit art. 67.

(2) Obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se consideră îndeplinite numai dacă se realizează fiecare dintre componentele menționate la alin. (1).

(3) Contribuția se stabilește luând în calcul o singură dată cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care nu s-au îndeplinit obiectivele anuale, pentru fiecare componentă.

Formula matematică de calcul este:

Contribuția = Max (a; b; c) * 2 lei,

unde:

Contribuția = contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

a = d + e + f + g + h;

b = (Qt * R - ∑qri);

c = (Qt * V - ∑qvi);

d = Max[(Qmetal * Rmetal - qrmetal); (QAl * RAl - qrAl)];

e = Max[(Qplastic * Rplastic - qrplastic); (QPET * RPET - qrPET)];

f = (Qlemn * Rlemn - qrlemn);

g = (Qhârtie/carton * Rhârtie/carton - qrhârtie/carton);

h = (Qsticla * Rsticla - qrsticla);

QAl - cantitatea de ambalaje din aluminiu pentru care a preluat responsabilitatea;

Qhârtie/carton - cantitatea de ambalaje din hârtie/carton pentru care a preluat responsabilitatea;

Qlemn - cantitatea de ambalaje din lemn pentru care a preluat responsabilitatea;

Qmetal - cantitatea de ambalaje din metal pentru care a preluat responsabilitatea;

QPET - cantitatea de ambalaje din PET pentru care a preluat responsabilitatea;

Qplastic - cantitatea de ambalaje din plastic pentru care a preluat responsabilitatea;

Qsticla - cantitatea de ambalaje din sticlă pentru care a preluat responsabilitatea;

Qt - cantitatea totală de ambalaje pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67;

qrAl - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din aluminiu;

qrhârtie/carton - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din hârtie/carton;

qri - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare din materialul "i", respectiv plastic, sticlă, metal, hârtie/carton și, respectiv, lemn;

qrlemn - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din lemn;

qrmetal - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din metal;

qrPET - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din PET;

qrplastic - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din plastic;

qrsticla - cantitatea valorificată efectiv prin reciclare a deșeurilor de ambalaje din sticlă;

qvi - cantitatea valorificată efectiv din materialul "i", respectiv oricare dintre materialele pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67, prin orice operație de valorificare, inclusiv prin valorificare prin reciclare sau prin incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie;

R - obiectivul global de valorificare prin reciclare;

RAl - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din aluminiu;

Rhârtie/carton - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din hârtie/carton;

Rlemn - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din lemn;

Rmetal - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din metal;

RPET - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din PET;

Rplastic - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din plastic;

Rsticla - obiectivul minim de valorificare prin reciclare pentru ambalajele din sticlă;

V - obiectivul global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie.

(4) Cantitățile de ambalaje din plastic, respectiv din metal, pentru care există obligația de a declara și de a plăti potrivit art. 67, includ și cantitățile de ambalaje din PET, respectiv din aluminiu.

(5) Dacă în formula prevăzută la alin. (3) o diferență are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(6) Cantitatea de deșeuri de ambalaje valorificată într-un an suplimentar față de obiectivul anual de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie nu poate compensa obligațiile aferente altor ani.

(7) Cantitatea de deșeuri de ambalaje, valorificată prin alte forme decât reciclarea sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, nu poate compensa obligațiile globale de valorificare prin reciclare.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Metodologie:

   Art 58   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 59   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 60   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 61   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 62   Modul de calcul al penalității prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 63   Modul de calcul al penalității prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 64   Modul de calcul al penalității prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ș) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 65   Modul de calcul al obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 66   Modul de calcul al obligației prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. ț) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 67   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 68   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 69   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 70   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 71   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 72   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 73   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 74   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 75   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 76   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 77   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

   Art 78   Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. w) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...