Art 49 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 48 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioareCAPITOLUL XI Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art 50 Modul de calcul al taxei prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

CAPITOLUL X Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 49. -

(1) Unitățile administrativ-teritoriale trebuie să dețină situații lunare și anuale, potrivit formularului din anexa nr. 4 la metodologie, întocmite de către operatorul serviciului de salubrizare, în baza documentelor financiar-contabile și a documentelor justificative cu privire la:

a) cantitățile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare;

b) cantitățile de deșeuri municipale încredințate spre reciclare;

c) cantitățile de deșeuri municipale încredințate spre valorificare prin alte forme decât reciclarea.

(2) Operatorul serviciului de salubrizare este obligat să facă dovada trasabilității deșeurilor colectate până la operatorul economic valorificator.

(3) Operația de valorificare prin reciclare se recunoaște numai în condițiile îndeplinirii cerințelor din anexa nr. 2 la metodologie aplicabile tipului de deșeu, de către operatorul economic care a efectuat operația de valorificare.

(4) În cazul deșeurilor municipale reciclate prin compostare, sunt luate în calcul pentru îndeplinirea obiectivului de reducere numai cantitățile de deșeuri compostate în instalații autorizate din punctul de vedere al protecției mediului pentru producerea de medii de creștere a plantelor, de soluri de ghiveci înlocuitoare de turbă, de produse pentru fertilizare, produse pentru îmbunătățirea solurilor, pentru gestionarea humusului.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...