Art 47 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 46 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare Art 48 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

CAPITOLUL X Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 47. -

(1) Contribuția se calculează prin formula:

Contribuția = (Ccol*P - Crec)*50 lei,

unde:

Contribuția - contribuția datorată la Fondul pentru mediu, calculată în lei;

Ccol - cantitatea de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, exprimată în tone, și se calculează utilizând formula: Ccol = Cdep + Cval + Crec, în care:

Cdep - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre eliminare prin depozitare, exprimată în tone;

Cval - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre valorificare prin alte forme decât reciclarea, exprimată în tone;

Crec - cantitatea de deșeuri municipale efectiv încredințată spre reciclare, exprimată în tone;

P - obiectivul anual de reducere prevăzut în anexa nr. 6 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, exprimat în procente.

(2) Pentru anul în curs se vor însuma toate cantitățile de deșeuri municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare, precum și cantitățile de deșeuri municipale efectiv încredințate de către aceștia spre reciclare.

(3) Dacă în formula prevăzută la alin. (1) diferența are o valoare negativă, atunci se consideră în calcul ca având valoarea 0 (zero).

(4) Pentru anul 2017, cantitățile de deșeuri municipale valorificate energetic în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2017 se vor cumula cu cantitățile reciclate pe parcursul întregului an.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...