Art 41 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare | Metodologie

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 40 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare Art 42 Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare

CAPITOLUL VIII Modul de calcul al contribuției prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare -
Art. 41. -

Operatorii economici prevăzuți la art. 36 care au optat pentru realizarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate prin transferarea responsabilității către persoane juridice legal constituite, conform art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, sunt obligați:

a) să stabilească lunar cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent;

b) să obțină lunar de la operatorul economic căruia i-au transferat responsabilitatea pentru realizarea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate situația cantităților de anvelope uzate reutilizate, refolosite ca atare, reșapate, reciclate și/sau valorificate termoenergetic, în numele acestuia, precum și metoda utilizată;

c) să declare lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de anvelope introduse pe piața națională în anul precedent și cantitățile de anvelope uzate gestionate;

d) să declare și să plătească anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care s-a desfășurat activitatea, suma datorată pentru neîndeplinirea obligațiilor anuale de gestionare a anvelopelor uzate.

Acesta este un fragment din Metodologia de calcul al contribuțiilor, taxelor, penalităților și altor sume datorate la Fondul pentru mediu din 18.12.2017. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...